Els Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran realitzen controls per a evitar la caça furtiva

  • Durant les últimes setmanes, els Agents de Medi Ambient, juntament amb els Mossos d’Esquadra, han dut a terme diferents accions amb l’objectiu de comprovar el compliment de la normativa vigent en matèria de caça i dels plans tècnics de Gestió Cinegètica de la Val d’Aran

Des de l’inici de la temporada de caça, els Agents de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran han realitzat diverses actuacions amb la finalitat de comprovar el compliment de la normativa vigent en matèria de caça i dels plans tècnics de Gestió Cinegètica de la Val d’Aran.

En les diferents actuacions realitzades pels Agents en matèria de caça major i menor s’ha comprovat que els caçadors tinguessin la documentació en regla per a realitzar aquesta activitat. En aquest sentit, cal recordar que és obligatori comptar amb la llicència de caça, permís d’armes i assegurança de danys a tercers, també és necessari ser major de 14 anys (amb autorització del representant legal fins a la majoria d’edat) i estar en possessió de la targeta credencial de caçador local i del carnet de caça menor o permisos nominals corresponents.

En aquests controls es constata també la correcta identificació dels animals abatuts gràcies als precintes facilitats per les Societats de Caça de la Val d’Aran, així com altres aspectes de seguretat com la senyalització de les batudes, l’ús d’armilles reflectores o la correcta manipulació de les armes de foc, entre altres.

Com a resultat de les diferents inspeccions realitzades per part dels Agents de Medi Ambient, juntament amb els Mossos d’Esquadra, en aquests últims dies s’ha dut a terme el decomís de dos exemplars de cérvol femella a la zona de Montgarri per haver-los caçat fora del període vigent de caça d’aquesta espècie.

És necessari recordar que amb la publicació de la nova Llei 5/2020, del 29 d’abril, s’han actualitzat els imports de les sancions en l’àmbit de la caça: les infraccions lleus suposen una sanció de 60 a 300 euros, les menys greus de 301 a 1.000 euros, les infraccions greus aniran dels 1.001 als 3.000 euros, i les infraccions molt greus suposen multes d’entre 3.001 i 120.000 euros, a més de la retirada de la llicència de caça de 2 a 5 anys.

Comments are closed.