Espòrt

 

L’ESPORT COM A COHESIONADOR I DINAMITZADOR SOCIAL

 • Proposta de canviar l’enfocament de l’esport: servei a la població en 1r lloc
 • Compartir equipaments (cooperació territorial)
 • Rellevància palau de gel per la població resident
 • Potenciació esport de base (diversificació, esports d’estiu, esports de gel)
 • Adequació d’infraestructures esportives (estat,capacitat, tipologia usuaris, tecnologia…)
 • Noves infraestructures?
 • Adequació urbanització pobles (carril bici, patins)

 

POSICIONAMENT COM A TERRITORI ESPORTIU


Promoció car esportiu:

 • Centre alt rendiment (fisio, infraestructures) per esportistes professionals i amateurs (si ens volem posicionar com a territori d’esports)
 • Potenciar acollida d’equips i esportistes (centre alt rendiment)


Competicions internacionals

 • Competicions esportives internacional


Valorització de recursos existents

 • Valoritzar hospital com a recurs esportiu
 • Coordinació –cooperació públicaassociacions privats


Formació i transferència de coneixement

 • Buscar l’especialització en la formació (innovació)
 • Transferència de coneixement -digitalització data (ex. zona zero)
 • Cal aprendre d’altres llocs per tranferir coneixement per a nous models de negoci vinculats a l’esport
 • Recerca i buscar el vincle amb les universitats


Recerca i innovació en l’esport

 • Tecnologia vinculada a l’esport
 • R+I de l’esport

 

IMPULS DEL TURISME ESPORTIU

 • Actualitzar la visió del ciclisme (referència aragó en desestacionalització)
  • Recuperació de camins i espais naturals. ull! quins camins s’utilitzen per cada esport – serparar-los (bici, senderisme…)
  • Promoció del cicloturisme
 • Potenciar bicicleta elèctrica
 • Valoritzar el paper dels guies
 • Turisme: internacional i segments de mercats més específics