El Conselh Generau d’Aran amplia les funcions de l’app ‘Jo Recicli’

  • Fins ara, aquesta app facilitava la recollida porta a porta de la fracció del cartó entre els establiments comercials del territori, però ara també permetrà notificar la presència de voluminosos als pobles petits de la Val d’Aran per a fer un seguiment i retirar-los el més aviat possible

  • Cal recordar que els voluminosos han de ser dipositats en els abocadors de la Val d’Aran, i que el seu abandonament a les illes de contenidors no sols és incívic, sinó també sancionable

Durant el Conselh de Bailes celebrat avui, des del departament de residus del Conselh Generau d’Aran, s’ha presentat als alcaldes/es i presidents/es de les EMDs del territori la nova funció de l’app ‘Jo Recicli’.

“Per a mantenir netes les illes de contenidors dels pobles més petits de la Val d’Aran i, al mateix temps, facilitar el treball del personal de residus, l’app ‘Jo Recicli’ permetrà als alcaldes i alcaldesses notificar la presència de voluminosos per a poder fer un seguiment i retirar-los tan aviat com sigui possible”, explicava el conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Oriol Sala, afegint que: “és necessari recordar que els voluminosos han de ser dipositats en els abocadors de la Val d’Aran, i que el seu abandonament a les illes de contenidors no sols és incívic, sinó que també és sancionable”.

Fins ara, l’app tenia com a principal objectiu facilitar la recollida porta a porta de la fracció de cartó entre els establiments comercials del territori. Mitjançant aquesta aplicació, desenvolupada per l’empresa aranesa Maladeta Studio, els comerços de la Val d’Aran registrats poden generar una alarma, dins de l’horari establert, perquè el servei de recollida d’escombraries s’emporti aquesta fracció.

Comments are closed.