El Conselh Generau d’Aran aposta per la cobertura LORA per a convertir-se en una destinació intel·ligent

  • Aquesta tecnologia permetria fer front a un dels principals punts febles del territori, que és la falta de cobertura mòbil, per a poder implementar, de manera transversal en tots els sectors econòmics, els processos de digitalització necessaris per a convertir-se en una destinació intel·ligent i generar un marc d’oportunitats a nivell tecnològic

El Conselh Generau d’Aran inicia un projecte d’innovació que té com a principal objectiu crear una infraestructura d’antenes per a desplegar una xarxa de cobertura LORA que ajudi la Val d’Aran a avançar per a convertir-se en una destinació intel·ligent i fer el nostre territori més competitiu a nivell digital, generant un marc d’oportunitats a nivell tecnològic.

“El govern del Conselh Generau d’Aran vol dur a terme un procés de digitalització i innovació apostant per aplicar la Internet de les Coses en diferents sectors de la Val d’Aran, no obstant això, com a territori rural i de muntanya hem de fer front a molts reptes per a convertir-nos en una destinació intel·ligent en la qual el procés de digitalització sigui transversal en tots els sectors econòmics del territori”, afirmava la síndica d’Aran, Maria Vergés, afegint que: “un dels nostres principals punts febles és la insuficient cobertura mòbil amb la qual comptem per a poder dur a terme els processos de connexió i digitalització necessaris”.

És per aquest motiu que el govern del Conselh Generau adquirirà algunes antenes de cobertura LORA, un tipus de cobertura radio (800 MHz) que s’aconsegueix a partir d’instal·lació estratègica d’antenes de baix cost i que permet connectar de manera senzilla i eficient sensors repartits per tot el territori sense la necessitat de comptar amb cobertura mòbil. Aquests sensors poden ser consultats a través de qualsevol mena de dispositiu (mòbil, tauleta o ordinador), rebent informació del que passa en un punt remot o connectant processos sense necessitat de cobertura.

“Aquesta tecnologia ens pot resultar útil per a diferents funcions com el control d’accés a les riberes i altres punts d’alt interès turístic, el monitoratge de la ramaderia extensiva per al control del bestiar i la prevenció d’atacs d’ós, el seguiment i monitoratge de riscos naturals (allaus, inundacions, incendis o estacions meteorològiques) o en l’àmbit de la protecció civil, creant punts de cobertura de socors o sensors de seguiment de persones en punts sense cobertura mòbil, per exemple”, explicava la síndica.

Cal recordar que aquesta tecnologia ja es va començar a aplicar aquest estiu en una prova pilot per al monitoratge de la ramaderia extensiva del territori mitjançant collarets de geolocalització i estat del bestiar, i també per al control de riscos naturals. El pròxim pas que preveu el Conselh Generau d’Aran és començar a aplicar aquesta cobertura per a la digitalització del control d’accessos a l’entorn natural.

Comments are closed.