El Conselh Generau d’Aran concedeix els ajuts a la ramaderia de muntanya en zones amb dificultats especials

  • Aquests ajuts, que ascendeixen a més de 18.000 euros, s’han concedit per a compensar als ramaders pel bestiar no retornat de les pastures d’estiu, o per la retirada prematura del bestiar a causa de la reiteració d’atacs d’os a bestiar gros l’any 2019

Durant les darreres setmanes el Conselh Generau d’Aran ha realitzat els pagaments corresponents al bestiar que no va retornar de les pastures d’estiu durant la temporada 2019. “Tal com vam establir a les bases dels ajuts aprovats pel Conselh Generau, aquells caps de bestiar dels quals no es pot acreditar que hagin estat morts per una espècie de fauna protegida, ja sigui per falta d’evidències o per desaparició dels animals, poden rebre una compensació equivalent a la meitat del preu taxat per les assegurances”, afirma el conseller Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, Francés Bruna, que afegeix que: “les causes per les quals alguns caps de bestiar no retornen de les pastures estivals poden ser diverses: meteorològiques, atacs de carnívors, malalties, despenyaments… Tots els caps sol·licitats, es donen de baixa al sistema d’informació ramadera de l’administració, de manera que no poden ser legalment transportats, sacrificats o venuts, per evitar possibles fraus”.

En la mateixa línia d’ajuts també es van incloure les compensacions per a la retirada prematura de bestiar gros de les pastures a causa de la reiteració d’atacs d’os en certes explotacions. Aquest supòsit el complien algunes explotacions d’equí de Vielha e Mijaran que varen patir diversos atacs consecutius del mascle Cachou durant l’octubre del 2019 i van haver de retirar el bestiar de la muntanya a finals de setembre. En condicions normals, aquesta retirada es fa a mitjans de novembre. Amb l’ajut es compensen els costos de manteniment del bestiar durant aquestes setmanes addicionals.

La quantitat total atorgada ha estat de 18.580,00€, dels quals 10.582,00€ per a bestiar no retornat de pastures (17 ramaders beneficiats) i de 7.998,00 per a la retirada prematura de les pastures per reiteració d’atacs d’os a bestiar gros (2 ramaders compensats).

Aquesta línia d’ajuts es va habilitar per primer cop durant la temporada 2019, aprofitant el finançament que anteriorment havia estat destinat a cobrir una assegurança global pels ramats de la Val d’Aran. Es preveu que torni a ser aprovada i publicada per a l’anualitat 2020.

Comments are closed.