El Conselh Generau d’Aran crea “CiutAran”, un nou canal de comunicació ciutadana

  • Amb aquest nou instrument, que forma part del Pla de Comunicació Institucional que la màxima institució aranesa està preparant, es pretén difondre tota aquella informació que pugui ser d’interès ciutadà i que tingui a veure amb els diferents àmbits que gestiona el Conselh Generau

El Conselh Generau d’Aran obre un nou canal de comunicació ciutadana que ha anomenat “Comunicació CiutAran”, per fomentar i enfortir els lligams entre la institució i la ciutadania, difonent diversa informació d’interès.

L’objectiu d’aquest nou canal és donar a conèixer al conjunt de la ciutadania aranesa afers relacionats amb àrees com sanitat, gestió de residus, igualtat de gènere o foment de la llengua, entre d’altres.

Aquesta nova via de comunicació buscarà informar de les accions que realitza el Conselh i, es preveu també que en els mesos vinents pugui llençar-se una altra iniciativa per a que la ciutadania faci arribar a la màxima institució aranesa les seves propostes i reclamacions per construir una xarxa institucional oberta, forta i transparent a l’Aran.

“Amb aquesta primera acció pretenem obrir la institució per, per un costat, establir un canal de comunicació directe amb la ciutadania aranesa i, per l’altre, donar a conèixer el treball que duu a terme el Conselh Generau, i també posar en valor la nostra institució” manifesta la vicesíndica primera, Maria Vergés.

Comments are closed.