El Conselh Generau d’Aran no valorarà la causa de la mort de Cachou fins rebre l’informe de la necròpsia

Davant les interpretacions que s’estan fent per part d’alguns mitjans de comunicació i associacions conservacionistes basant-se en el comunicat del Conselh Generau d’Aran de 14/04/2020, es considera oportú aclarir que:

  • El Conselh Generau d’Aran es ratifica en la literalitat del seu comunicat anterior, en el qual no es valora cap causa de la mort, ni s’esmenta cap informe de necròpsia, perquè encara s’està pendent de rebre’l. En un exercici de transparència, i atès que la necròpsia completa trigarà algunes setmanes, es van explicar dos fets destacables que s’havien observat en un anàlisi preliminar: la presència d’alguna ferida amb perforació i un descens per un pendent molt abrupte abans de morir.
  • Es desestima cap relació amb el condicionament químic aversiu realitzat l’octubre de 2019 per frenar els atacs a cavalls: únicament es va administrar una dosi, i la ingesta d’una sola dosi controlada del producte subministrat (basat en antecedents científics sòlids i testat en ossos en captivitat), es metabolitza en poques hores i no és bioacumulable.
  • No es realitzarà cap altra valoració d’aquest cas fins a disposar de l’informe de necròpsia encarregat. Una vegada es disposi de l’esmentat informe, es procedirà a informar oportunament dels resultats.

Comments are closed.