El Conselh Generau d’Aran participa en un projecte transfronterer de monitoratge de la població d’ossos i llops dels Pirineus

L’os i el llop són part del patrimoni natural dels Pirineus. La diversitat d’administracions implicades en la gestió d’aquestes espècies, obliga a fer grans esforços en coordinació. Aquesta creixent coordinació ha donat lloc a l’execució del programa LoupO.

El projecte, l’objectiu principal del qual és la creació d’un pla integrat i estandarditzat per al monitoratge i seguiment de les poblacions d’os i llop als Pirineus, està dirigit per la Universitat Autònoma de Barcelona, i pretén convertir-se un pla continu.

Compta amb un pressupost total d’1.250.109 euros, i està cofinançat al 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través del Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2014-2020), un programa europeu de cooperació territorial creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer entre els tres països. Es desenvoluparà durant els pròxims dos anys, fins a la primavera de 2022.

El Conselh Generau d’Aran, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (GENCAT), Forestal Catalana S.A., le Laboratoire d’Ecologie Alpine (CNRS) i el Servei Veterinari de Genètica Molecular (UAB) actuen com a socis beneficiaris, i el Departament de Territori i Sostenibilitat (GENCAT), l’Office Français de la Biodiversité, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Occitanie), i el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat (Govern d’Andorra) com a socis associats, desenvoluparan, estandarditzaran i unificaran les metodologies per a fer el seguiment sobre el terreny i genètic de l’os i el llop als Pirineus, i crearan una base de dades comuna entre països. Així mateix, s’afavorirà l’aparició de mesures de mediació comunes que transcendiran les fronteres, i es fomentarà la integració dels grans carnívors en un territori marcat per l’activitat humana.

Finalitzat el programa Piroslife en 2019, aquest nou projecte permet al Conselh Generau d’Aran cofinançar accions relacionades amb el seguiment genètic i demogràfic dels ossos: la contractació de tècnics de camp i el material associat a aquesta mena de seguiment. També es participa en estudis paral·lels vinculats a les mostres biològiques obtingudes com l’anàlisi de la dieta i del microbioma, mitjançant tècniques genètiques com el metabarcoding i la metagenòmica.

POCTEFA 2014-2020

El projecte LoupO ha estat programat en la seva tercera convocatòria pel Comitè de Programació del POCTEFA 2014-2020, que constitueix la cinquena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social de la zona fronterera Espanya-França-Andorra. L’objectiu de POCTEFA és reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona. La seva ajuda es concentra en el desenvolupament d’activitats econòmiques, socials i mediambientals transfrontereres a través d’estratègies conjuntes a favor del desenvolupament territorial sostenible.

Més informació:

Servei de Medi Ambient del Conselh Generau d’Aran https://www.conselharan.org/departament-dagricultura-ramaderia-e-miei-naturau/

Projecte Loupo https://loupo-eu.com/

 

Comments are closed.