El Conselh Generau obre la convocatòria de les ajudes a la ramaderia de muntanya amb dificultats especials

  • Aquesta línia d’ajudes es concedirà per a compensar als ramaders pel bestiar no retornat de les pastures d’estiu, o per la retirada prematura del bestiar a causa de la reiteració d’atacs d’ós a bestiar boví o equí durant l’any 2020

El Conselh Generau d’Aran ha obert ja la convocatòria per a sol·licitar les ajudes a les explotacions ramaderes situades en zones de muntanya amb dificultats especials per a l’any 2020.

“Aquestes ajudes suposen una compensació als ramaders aranesos per aquells caps de bestiar no retornats durant l’estiu de 2020 a causa de causes meteorològiques, atacs de fauna protegida no detectats, malalties, despenyaments o altres”, explicava el conseller de Territori, Paisatge i Gestió ambiental, Francés Bruna, afegint que: “tots els caps de bestiar sol·licitats es donen de baixa en el sistema d’informació ramadera de l’administració, de manera que no poden ser legalment transportats, sacrificats o venuts, per a evitar possibles fraus”.

A més, el conseller Bruna explicava que: “en aquesta mateixa línia d’ajudes també s’inclouen les compensacions per la retirada prematura del bestiar boví o equí de les pastures a causa de la reiteració d’atacs d’óssos en unes certes explotacions”.

Es poden consultar les bases d’aquestes ajudes en aquest link.

Comments are closed.