El Ple del Conselh estableix el nou cartipàs de l’actual mandat i rebaixa retribucions

El nou govern d’Aran ha donat compte, a la sessió plenària que ha tingut lloc aquest matí, de la distribució del cartipàs del Conselh Generau d’Aran.

Durant el mandat 2019-2023, aquesta serà la nova estructura de la màxima institució aranesa:

  • Departament de Cultura i Llengua a càrrec del síndic d’Aran, Francés Boya.
  • Departament d’Igualtat, Salut i Benestar a càrrec de la consellera Maria Vergés.
  • Departament de Bombers-Emergències a càrrec del síndic d’Aran, Francés Boya.
  • Departament de Governació a càrrec del conseller Amador Marqués.
  • Departament de Noves Tecnologies i Innovació a càrrec del síndic d’Aran, Francés Boya.
  • Departament d’Economia, Turisme i Promoció econòmica a càrrec dels consellers Juan Antonio Serrano i Josep Canut.
  • Departament de Coneixement a càrrec de la consellera Àngela Cases.
  • Departament de Territori, Paisatge i Gestió ambiental a càrrec dels consellers Francisco Bruna i Oriol Sala.
  • Departament d’Esports a càrrec del síndic d’Aran, Francés Boya, i el conseller Héctor Manero.

La consellera Maria Vergés ha estat nomenada vicesíndica primera i els consellers Juan Antonio Serrano i Francisco Bruna, vicesíndics segon i tercer, respectivament.

El síndic d’Aran i la vicesíndica tenen dedicació completa, mentre que la resta de consellers i conselleres tenen una dedicació parcial.

Una de les primeres accions de govern ha estat rebaixar les retribucions per assistència a sessions plenàries de 465 a 400 euros i per assistència a les sessions d’òrgans col·legiats i consells de direcció de 250 a 50 euros.

“Hem fet una reducció important perquè considerem que, per la durada i la periodicitat d’aquestes reunions, són suficientment remunerades. Ens trobem en un moment en què, a causa de la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, cal fer aquest esforç de contenció econòmica i, per tant, els primers a fer-lo hem de ser els consellers i conselleres”, afirma el síndic d’Aran.

Aquestes retribucions van destinades únicament als consellers i conselleres que no tenen retribució de cap tipus al Conselh , és a dir, que qualsevol altre membre del govern que exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial no rep cap d’aquestes indemnitzacions.

 

Comments are closed.