Formació i retenció del talent

 

ADMINISTRACIÓ

 • Millora d’infraestructures per a la instal·lació d’empreses
 • Més oferta de llocs de treball en pràctiques
 • Espais i recursos per a la formació continuada de nous graduats
 • Arribar a acords amb universitats per màsters o d’altre formacions
 • Caldria regular les professions i que hi hagués uns estàndards, sobretot per tema de serveis, i que tots els empresaris i treballadors del sector tinguessin una formació
 • Desenvolupament del nostre propi estàndard de qualitat – vinculat a la sostenibilitat
 • Possibles centre d’orientació a joves estudiants (en estudis i futur professional). On estudien els nostres joves? (tenir-los localitzats)
 • Necessitat d’aules polivalents per a possibles formacions i agents dinamitzadors dels espais (ETEVA té 5 aules disponibles para utilitzar-les)
 • Hi ha infraestructures que es fan servir poc. Potser cal intercanviar més informació (hi ha talent i infraestructures, però no es coneixen)

 

EMPRESA

 • Oferta de pràctiques remunerades (en llocs de treball diversos)
 • Oferta de pla de carrera per a que els joves puguin projectar-se laboralment i en experiència pel futur
 • Empresa turística: caldria reciclar-se amb noves estratègies i tendències
 • Dificultat de les empreses per accedir a certs perfils de persones titulades
 • Falta de formació bàsica per empreses i per emprenedors abans de donar d’alta una activitat  potser no haurien de ser una exigència però sí que fossin accessibles i atractives per poder accedir
 • Nous espais de coworking i suport a l’emprenedoria del tipus “Barcelona Activa”
 • Possible connexió amb PIMEC?
 • Formació continuada, també és important
 • Importància de formació en estratègia empresarial i de gestació per empreses (potser un possible cicle formatiu)

 

JOVES/PERSONES QUE ES FORMEN

 • Han d’entendre la casuística de la Val d’Aran: han d’entendre que han d’aportar valor
 • Valoració de cost-benefici que té viure fora. Donar-lo a conèixer als joves
 • Hi ha molta demanda de treballadors al sector servicis
 • Joves formant-se al territori? (el COVID-19 ens ha fet veure que és possible)
 • Dificultat dels joves per a emprendre territori i per trobar feina
 • Ara és fàcil formar-se des del territori, potser s’hauria d’incidir més en les “ganes de formar-se”
 • Dificultat per accedir a joves que s’estan formant i que poden ser persones qualificades per oferir certs serveis
 • Què fem amb el talent “volàtil”? Persones amb talent que venen o passen per la Val d’Aran. Caldria connectar-se amb aquestes persones. Caldria estirar del “lligam” amb el territori
 • Fan falta joves universitaris i joves tècnics

 

UNIVERSITATS I CENTREOS D’INVESTIGACIÓ

 • Visites d’universitats amb finalitats docents i d’investigació: geologia, biologia, economia, turisme. Hi ha un gran desconeixement des del territori i es podrien buscar vincles per a donessin formació al territori, per exemple
 • Vincular les universitats amb els instituts, empreses o la societat en general
 • Es poden fer formacions a la Val d’Aran que liderin les universitats i es podria coordinar des d’ETEVA, creant vincles amb aquestes universitats
 • Obertura de les universitats al territori (exàmens al territori, borsa de treball)
 • Com superar la limitació del número d’alumnes per ensenyament específics, sobretot a nivell universitari?
 • El COVID-19 ha generat que molts centres educatius hagin d’habilitar noves fòrmules per fer exàmens, formació, etc
 • Possible magisteri de ciències al territori? (formació- turisme- biodiversitat)
 • Possible “universitat” virtual en col·laboració amb altres universitats? (universitat local)

 

CENTRES FORMATIUS LOCALS

 • Falta valoració de la formació professional i tècnica (de vegades des del propi col·lectiu)
 • Cal advocar per la formació professional i tècnica: específicament serveis, restauració, comerç… (importància del cicló de comerç)
 • Campanya de Comunicación, divulgació de totes les formacions que es fan i valorar-les
 • Possibles formacions singulars a la Val d’Aran (complementar-les amb llotjament, que es punto feble del territori)
 • Si el sector productiu primari és important: caldria iniciar algun cicle agrari o forestal?
 • Continuar potenciant la formació dual
 • Reforçar la formació professional a d’àmbit serveis amb cicles formatius de grau superior
 • Destacar la iniciativa del Centre de Alt Rendiment (professionals de l’esport)

 

TERRITORI

 • Xarxa de connexió entre empreses i joves (Odisseu)
 • Importància de la diversificació econòmica
 • Possible esdeveniment obert a tots els sectors econòmics i de formació a l’Aran (tipus networking Odisseu) i complementar-ho amb serveis innovadores i de investigació
 • Caldria incidir en el tema del allotjament pels joves estudiants. Tenir allotjament facilitaria molt les possibles noves matriculacions d’alumnes
 • Necessitat de bona connectivitat al territori i d’agents de suport per possibles incidències o ajuda
 • Cal millorar la comunicació per conèixer millor els serveis, iniciatives…
 • Es pot atreure possibles esdeveniments especialitzats?
 • Com millorar el nivell general de formació? (Per què no hi ha francesos estudiant a Aran si hi ha aranesos estudiant a França? Internat, problema idiomàtic, decalatge formatiu?