IIa fase del projecte d’intervenció a l’església de la Mare de Déu de Montgarri

Vielha, 2 d’agost de 2017.- El Conselh Generau d’Aran i l’arxiprestat d’Aran han començat l’execució de la IIa fase del projecte d’intervenció a l’església de la Mare de Déu de Montgarri, redactat pels Serveis Tècnics del Conselh Generau d’Aran i amb un cost de aproximadament 70.000€. L’any 2016 es van encetar els treballs que van consistir en la rehabilitació de la coberta de la capçalera de l’església.
Montgarri 2

Enguany la intervenció preveu eliminar les filtracions d’aigua a través del mur perimetral nord i la renovació del paviment de l’església, que es trobava ben degradat per la humitat.

S’ha procedit doncs a la retirada de la tarima de fusta i és prevista la seva substitució per un nou paviment mixt, de lloses de pedra de gres a la zona de major circulació (entrada i passadís central) i de tarima tradicional de taules de fusta en la resta. Aquest paviment se situarà a major alçada que l’actual, el que permet fer accessible l’església suprimint el graó de l’entrada i també un dels del presbiteri. Aquesta elevació ha de permetre també un millor aïllament i ventilació per sota el paviment.

Exteriorment s’ha procedit a l’obertura d’una rasa al llarg de la façana nord on a l’hivern s’acumula una gran quantitat de neu i aigua, a fi de drenar el terreny i permetre l’evacuació de les aigües. Els treballs s’han realitzat sota control arqueològic per tractar-se de l’espai que ocupava l’església precedent d’estil romànic i datat en el s. XII, de la qual l’església actual d’estil neoclàssic, torre de 1786, a la vora sud, n’aprofita la part baixa del mur meridional, en la qual s’hi conserva l’antiga portalada romànica, amb 3 arcs de volta de mig punt.
Montgarri 1

 

S’han pogut documentar la part inferior del mur meridional de l’església romànica, dividida en els quatre trams, així com el paviment del presbiteri, i l’inici de l’absis romànic.

També es procedirà a la restauració i dignificació de la portalada romànica, que ara obre en la primera capella esquerra de l’església actual. S’ha retirat l’escala que parcialment la cobria i és prevista la seva il·luminació i senyalització.
S’han recuperat i posat en valor en una altra de les capelles laterals l’antiga pica baptismal i un setrill.
Els treballs s’acabaran a final d’ estiu.

 

Montgarri 3

Comments are closed.