Instal·lació d’un sistema d’alertes d’esllavissades a Valarties

  • L’objectiu d’aquest projecte, fruit d’un conveni de col·laboració entre el Conselh Generau d’Aran i Endesa, és instal·lar sensors per a modelar i avaluar en el temps les variables físiques per a prevenir futurs riscos potencials a la zona, com el despreniment produït l’any 2018

  • El conseller Josep Canut, que ha visitat avui els treballs de perforació, ha destacat “la importància que tenen per al Conselh Generau d’Aran les dades que s’obtindran amb aquest sistema d’alertes per a millorar la seguretat de les persones i infraestructures en aquesta zona”

El Conselh Generau d’Aran i Endesa han signat un acord de col·laboració amb el qual posen en funcionament en diferents punts de la vall de Valarties diversos equips de mesura per a alertar de possibles riscos geològics naturals, com les esllavissades. Aquests sensors, anomenats piezòmetres, mesuren la pressió de l’aigua freàtica de les distintes capes geològiques del terreny, de manera que se’n poden monitoritzar els resultats i fa que actuïn com a sistemes de control.

“Les dades que el Conselh Generau d’Aran obtindrà d’aquests sensors instal·lats per Endesa ens permetran portar un seguiment de les possibles alertes i una major capacitat de reacció davant fets com els produïts en aquest mateix indret l’any 2018” explicava el conseller d’Economia, Turisme i Promoció Econòmica, Josep Canut, afegint que: “per al govern d’Aran la seguretat de la nostra ciutadania és primordial i creiem que amb aquest nou sistema podrem millorar-la i garantir-la davant els riscos geològics”.

El detonant d’aquest projecte va ser el despreniment que hi va haver l’11 de maig de 2018 i que va afectar el riu Valarties, la pista, els dipòsits d’abastament d’aigua del nucli d’Arties, i diverses finques privades. Aquest, però, no ha estat l’únic accident que hi ha hagut a la vall. Segons informes tècnics realitzats, s’ha constatat que a l’indret hi ha hagut històricament altres moviments de massa. L’objectiu, per tant, no és només detectar vessants de la mateixa vall que poguessin ser afectades de potencials esllavissades sinó, sobretot, garantir la seguretat de la població i de les infraestructures.

Així, aquesta xarxa de sensors s’instal·len a la zona d’influència de l’aqüífer de la vall de Valarties. En total, es construiran 3 pous –dos d’ells d’entre 30 i 60 metres de fondària i un tercer de 120 metres de profunditat, i 15 cm de diàmetre- dins dels quals s’hi col·locaran els piezòmetres que proporcionaran informació de l’evolució de la pressió freàtica en els diferents estrats geològics, els canvis de la qual s’associen a despreniments. El seguiment d’aquestes dades permetrà als tècnics modelar el comportament de l’aqüífer per tal d’establir uns llindars que puguin alertar del risc potencial de noves esllavissades a la zona.

Procediment

Per a la instal·lació dels piezòmetres es realitzen 3 sondejos en diferents coordenades, sempre a la part de la muntanya. A causa de l’orografia del terreny s’ha estudiat, en cada cas, la manera òptima de realitzar-los, amb l’objectiu de no malmetre l’entorn natural i salvaguardar l’ecosistema existent. De la mateixa manera, s’ha habilitat un punt verd on dipositar els residus que es generen durant l’obra, aquests residus es classificaran degudament i s’acumularan en contenidors especialment preparats per a la seva tipologia. En finalitzar els treballs, es procedirà a recuperar el terreny i retornar-lo a l’estat original, per a deixar el menor rastre possible dels treballs duts a terme.

El conveni, que té una vigència de quatre anys, té un pressupost de 105.500 euros, dels quals el Conselh aporta 15.500 i la resta Endesa. En aquest sentit, Endesa executa el projecte (que tindrà una durada d’uns 60 dies) i el Conselh Generau gestionarà les dades i farà el seguiment científic.

Comments are closed.