Inversions per valor de 430.000€ a les depuradores de la Val d’Aran

Vielha, 22 de juny de 2018.- L’empresa explotadora de les EDARS (Estacions Depuradores d’Aigües Residuals) de la Val d’Aran Sorigué-SAV-DAM, ha executat en dues primeres fases un pla de modernització amb una inversió de 433.000 € per a la millora del funcionament, conservació i manteniment d’aquestes infraestructures.

Les inversions s’han portat a terme després que l’empresa realitzés una auditoria d’estat dels equips i les instal·lacions amb la que es va elaborar un informe lliurat al Conselh Generau d’Aran amb les deficiències detectades.

Amb aquestes dades es va establir la priorització de les accions més urgents a portar a terme i el programa d’execució de les reparacions i millores per al bon funcionament de les EDARS, una part de les quals han estat executades per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a càrrec de fons de reposició i millores per l’any 2018.

Las inversions que s’han dut a terme han permès la millora dels sistemes informàtics de la gestió en temps real a través dels ordinadors de les EDARS, així com la reparació dels difusors d’oxigenació dels reactors per la millora de l’aire a les depuradores de Vielha i Naut Aran i millorar-ne l’eficiència.

En aquest sentit el sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha manifestat que les inversions fetes per part de Sorigué-SAV-DAM en el sistema informàtic i en la millora de l’eficiència de les depuradores farà que siguin més funcionals i eficients, ja que ha dit, en el cas de la depuradora de Vielha la seva antiguitat és de 18 anys i la de Naut Aran de 10 anys.

Les EDARS de la Val d’Aran son a Bossòst, Canejan (nord i sud), Les, Naut Aran (Bagergue) i Vielha e Mijaran (Escunhau). Al llarg d’aquests anys s’han anat incorporant altres estacions depuradores d’aigües residuals al sistema com son les de Naut Aran (Garòs), Vielha e Mijaran (Vielha), Aubèrt i Arròs.

En conjunt, les deu plantes poden donar cobertura a 33.000 habitants equivalents i tractar més de 13.000m3/dia. Els sistemes principals són l’EDAR de Vielha, amb una capacitat de tractament de 4.560m3/dia, que dona servei a 10.260 habitants equivalents, i el sistema de l’EDAR Naut Aran que pot tractar un cabal mitjà de 5.856m3/dia, amb capacitat per donar servei a més de 13.000 habitants equivalents.

El pla de modernització de les EDARS de la Val d’Aran es realitzarà en tres anys i és previst que s’hi destini una inversió total d’un milió d’euros.

Comments are closed.