La Comissió Bilateral Generalitat de Catalunya– Conselh Generau d’Aran acorden iniciar la negociació del finançament específic d’Aran

La consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs, i el síndic d’Aran, Carlos Barrera, han presidit la segona trobada de la Comissió des de la seva creació el passat més de febrer

• La Comissió Bilateral és l’òrgan permanent de relació entre els governs de la Generalitat i d’Aran, d’acord amb la Llei de règim especial d’Aran

• Es constituirà un grup de treball per estudiar i presentar propostes per desenvolupar el sistema de finançament del territori de la Val d’Aran

Reunió Comissió Bilateral Generalitat-Aran

Reunió Comissió Bilateral Generalitat-Aran

 

La consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, i el síndic d’Aran, Carlos Barrera, han presidit la reunió del ple de la Comissió Bilateral Generalitat de Catalunya- Conselh Generau d’Aran, que ha tingut lloc en el Palau de la Generalitat de Catalunya.

També han participat en la reunió de la Comissió Bilateral el secretari general del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, Francesc Esteve; el secretari de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, Joaquim Ferrer; el delegat territorial del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Albert Alins; el secretari de Comunicació del Govern de la Generalitat, Josep Martí; el director del Despatx pel Desenvolupament de l’Autogovern, Xavier Bernadí; i la cap del Gabinet Tècnic del Departament d’Economia i Coneixement, Susanna Bonastre. Com representants del Conselh Generau d’Aran, hi han assistit el vicesíndic d’Aran i conselhèr d’Administració Pública, Finançament i Coneixement, Luis Carlos Medina; el conselhèr de Territori, Tònho Boya, la conselhèra de Turisme i Desenvolupament Econòmic, Anna Díaz, i el secretari de la representació aranesa, Enrique Pérez.

Aquesta és la segona reunió que ha celebrat la Comissió des de la seva constitució, el passat més de febrer, en el compliment de la Llei 1/2015, de febrer, del règim especial d’Aran. Amb aquesta segona reunió es demostra el compromís de la Generalitat amb el desplegament de la Llei del règim especial d’Aran, en aquest sentit, la Comissió ha acordat fixar un calendari pel traspàs de competències de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran, per tal de dotar-lo de les plenes competències que fixa la Llei. En les dues reunions celebrades fins ara ja s’han aprovat sis traspassos de serveis i de mitjans.

Grup de treball per negociar el finançament

La Comissió Bilateral ha acordat la creació d’un Grup de Treball pel Finançament d’Aran, que s’encarregarà de la negociació del finançament específic previst per a aquest territori. El Grup de Treball estarà constituït per 3 representants de la Generalitat de Catalunya i 3 representants del Conselh Generau d’Aran.

El Grup de Treball té com objectius iniciar i desenvolupar la negociació relativa a la dotació del Fons pel Finançament del Conselh Generau d’Aran; estudiar i proposar el procediment, la metodologia i el calendari per la revisió del model de finançament, i analitzar i proposar el contingut d’acord de finançament entre la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran pel 2015, d’acord amb les previsions legals aplicables.

En paraules del síndic d’Aran, Carlos Barrera, “aquest esperit de començar a treballar en el nou model de finançament per l’Aran, d’acord amb el que es va establir en la Llei d’Aran, és bàsic per la Val d’Aran, pel desplegament del seu autogovern i pel benestar dels nostres veïns i veïnes, per la qual cosa prioritzem el treball dirigit a establir un model de finançament estable i beneficiós pel país”.

La Comissió Bilateral ha acordat l’ampliació de l’aportació econòmica de la Generalitat pel finançament de les competències transferides en matèria de Salut. L’import és de 304.452,45€, “destinats a incrementar i millorar els serveis tant importants com la cirurgia ortopèdica, traumatologia i oncologia” ha assenyalat la conselhèra de Turisme i Desenvolupament Econòmic, Anna Díaz.

El vicesindic d’Aran, Luis Carlos Medina, ha afegit “amb aquest acord, aquest finançament s’incorporarà al del Conselh Generau d’Aran pels propers anys, el que dóna garantia de continuïtat a un servei essencial”.

Finalment, en el torn obert de paraules, el síndic d’Aran, Carlos Barrera, i el conselhèr de Territori d’Aran, Tònho Boya, han informat a la Comissió de l’estat de les negociacions entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat i el Conselh Generau sobre les obres pendents en els espais exteriors de la Residència d’Oci i Temps Lliure de Les que es va traspassar al Conselh Generau d’Aran en la passada Comissió Bilateral.

“Esperem desbloquejar aquestes obres pendents el més aviat possible per poder habilitar aquestes zones exteriors com parc infantil i cedir-lo a l’Ajuntament de Les” ha explicat el conselhèr Tònho Boya.

Comments are closed.