La Comissió d’Afers Institucionals del Conselh Generau d’Aran es reuneix per tractar les discrepàncies amb el Govern de l’Estat sobre la Lei d’Aran.

La Comissió està integrada pel sindic d’Aran, Carlos Barrera, el vice-Sindic 1er, Luís Carlos Medina i els portaveus dels grups de l’oposició al Conselh Generau d’Aran, i es va reunir per a resoldre les discrepàncies competencials plantejades per el Govern de l’Estat manifestades en relació a la Lei d’Aran

hesta d'aran_pompièrs

 

Ahir, dilluns 16 de novembre, es va reunir a la seu del Conselh Generau d’Aran, la Comissió d’Afers institucionals del CGA, formada pel sindic d’Aran, Carlos Barrera, el vice-sindic 1er, Luís Carlos Medina, així com els portaveus de les formacions polítiques de l’oposició, José Antonio Bruna (PRAG) i Amador Marqués (PSC-UA).

La comissió va servir per tractar els arguments per a resoldre les discrepàncies competencials sobre la Lei d’Aran, plantejades pel Govern de l’Estat, manifestades en relació als articles 5, 8, 48 i 53, la Disposició addicional primera, Disposició addicional segona i la Disposició final quinta de la Lei 1/2015, de 5 de febrer, del Règim Especial D’Aran.

Aquesta Comissió és tornarà a reunir tan bon punt és tingui coneixement de la resolució de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

Cal recordar, que l’article 5 de la Lei d’Aran, es refereix a la integració singular d’Aran en la divisió territorial pròpia de Catalunya.

Per altra banda, a la Disposició addicional Primera, el Parlament de Catalunya, ja ha expressat el reconeixement al poble aranès sobre el Dret a Decidir el seu futur.

Comments are closed.