La recollida selectiva a la Val d’Aran augmenta un 8,3% durant l’any 2016

La recollida de la fracció orgànica s’incrementa en més d’un 40% en aquest 275DE981-4C7B-45E5-A065-502AC1D96A70-1766-000003492C70D469_tmp
Vielha, 23 de febrer de 2017.- Els resultats del Servei de la recollida, transport i tractament dels residus municipals a la Val d’Aran durant l’any 2016 aporten conclusions positives.

La producció de residus per les 5 fraccions tractades (envasos, paper i cartró, vidre, resta i orgànic) ha representat un increment de 0,49% respecte a l’any 2015. La recollida selectiva de residus en el conjunt dels materials gestionats ha passat d’un 19,5% durant el 2015 a un 21% el 2016, tenint en compte que el total de volum de les deixalles gestionades pel servei de recollida de residus municipals ha incrementat només un 0,49%, passant a ser de 6.544 tn/any.

Les quantitats de residus recollits selectivament han crescut de manera molt important, passant de 1.270 tones l’any 2015 a 1.376 tn el 2016, el que representa un increment del 8,29%.

L’increment més notable en quant a la recollida selectiva de les diferents fraccions el trobem en la fracció orgànica, que ha incrementat més d’un 40%. En quant a aquesta xifra el conselhèr de Territori del Govèrn d’Aran, José Antonio Boya, ha volgut destacar el fet que tot el territori vagi prenent consciencia de la importància de cuidar l’entorn, un valor d’importància capital en el cas de la Val d’Aran, pel que fa al desenvolupament sostenible i equilibrat de les diferents activitats econòmiques que s’hi duen a terme i sobretot de l’activitat turística com a principal activitat econòmica de la Val d’Aran.

Comments are closed.