La recollida selectiva augmenta un 34,86% a la Val d’Aran

La recollida selectiva a la Val d’Aran de gener a agost del 2015 respecte als mateixos mesos del 2014 ha augmentat un 34,86%

residus

El conselhèr de Territori d’Aran, Jose A. Boya, juntament amb l’assessor tècnic del Conselh Generau d’Aran en matèria de recollida de residus a la Val d’Aran, Josep Ma. Insausti, han presentat els resultats de la recollida selectiva dels 8 primers mesos del 2015 (de gener a agost, ambdós inclosos).
El conselhèr, Jose A. Boya, ha afirmat “els resultats aconseguits fins ara són força bons i això és gràcies a la implicació de tots els veïns d’Aran, ja que “la responsabilitat de les deixalles és de qui les produeix. Un país com el nostre ha de donar resposta i solucions a la gestió dels residus.”

Pendent l’any 2014 el Govèrn aranès va realitzar reunions per tal d’informar de l’ampliació del servei, les noves ubicacions de les illes de contenidors de vidre, paper, envasos, orgànica i, es va facilitar a tothom ferrats i bosses específiques per la separació de la fracció orgànica, així com imans amb l’explicació del contingut de cada una de les fraccions amb les informacions que l’Agència de Residus de Catalunya té a disposició dels usuaris en la seva web.

Tot el material, així com els iglús que faltaven per acabar les illes de contenidors, van significar un esforç econòmic pel Govèrn aranès de més de 50.000€.

Comparativa de la recollida selectiva:

ANY 2014                 ANY 2015              INCREMENT
– Orgànica:                                          37.520Kg                     83.400Kg                     122,28%
– Envasos:                                           92.780Kg                    128.180Kg                       38,15%
– Paper/cartró:                                 198.301Kg                    312.080Kg                      57,38%
– Vidre:                                              339.300Kg                   377.040Kg                       11,12%
– Resta:                                            3.615.220Kg               3.649.900Kg                        0,96%

TOTAL SELECTIVA:                   667.901Kg                  900.700Kg                      34,86%

Comments are closed.