Les EMDs de Gausac, Vilac, Aubèrt i Arròs e Vila cedeixen documentació al Conselh Generau d’Aran

Jep_sindic_ alcaldes pedanisEl sindic d’Aran, Carlos Barrera, i el cap de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística d’Aran, Jèp de Montoya, amb els alcaldes pedanis d’esquerra a dreta asseguts: Juan José Grijalba (EMD d’Arròs e Vila), Alberto Nart (EMD d’Aubèrt), Jesús Ordoñez (EMD de Gausac) i Jose Rella (EMD de Vilac)

Les Entitats Municipals Descentralitzades de Gausac, Vilac, Aubèrt i Arròs e Vila han cedit al Conselh Generau d’Aran el fons documental que forma part del patrimoni documental aranès.

El fons documental conté llibres, revistes, quaderns,… guardats en 23 caixes.

Entre la documentació més rellevant trobem:

– Libro d’actas “Ermita Nuestra Señora de Artiga de Lin”
– Document judicial de Vilac de 1704 (el més antic trobat)
– Convocatòries d’actes públics d’afirmació patriòtica pendent la dictadura de Primo de Rivera, 1924
– Cartes de la Jefatura Provincial de Movimiento i del Frente de Juventudes
– Agrupació de municipis (1926), fusió de Betlan i Vilac (1968) i l’agrupació definitiva de Vielha e Mijaran
– Primer vehicle que va passar pel Port de la Bonaigua, 1922
– Instal•lació d’enllumenat públic, anys 20
– Instal•lació de la línia telefònica, anys 20
– Comunicat de la crisi minera a la Val d’Aran, 1927
– Inici dels tràmits per la construcció del túnel de Vielha, 1926

Aquest fons documental serà dipositat en l’Arxiu General d’Aran, que podrà fer reproducció de la documentació que consideri oportuna i podrà difondre-la en l’entorn web, exposicions i en d’altres activitats de difusió cultural que pugui realitzar l’arxiu en un futur.

En paraules del cap de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística d’Aran, Jèp de Montoya “el Conselh Generau d’Aran dipositarà els documents en l’Arxiu General d’Aran, per tal de garantir-ne la conservació en condicions ambientals adients i facilitar-ne l’estudi per part dels historiadors que puguin estar interessats”.

Comments are closed.