L’Escola Garona de Vielha acull els tallers “Treballem els Valors” organitzats per Càritas d’Urgell amb seu a la Val d’Aran

caritas

 

A principis del mes d’abril, l’Escola Garona de Vielha va acollir els tallers de Treballem els Valors, organitzats per Càritas d’Urgell, amb seu a la Val d’Aran. El tema escollit per l’escola va ser el Medi Ambient. Arrel de la xerrada explicativa, els nens i nenes van veure imatges de com afecta el nostre comportament vers el medi ambient i van fer un experiment per prendre consciència de tot el que avui en dia fem servir en envasos i plàstics, sovint sense adonar-nos. Els tallers es van impartir a totes les classes de primària.

 

caritas 1

 

caritas 2

 

L’objectiu del taller de Treballem els Valors sobre el Medi Ambient, com diu la Carta Encíclica Laudato Si del Pare Francesc sobre la cura de la casa de tots, és el següent:

“Només a partir del conreu de sòlides virtuts és possible la donació de si en un compromís ecològic. Si una persona, encara que la pròpia economia li permeti consumir i gastar més, habitualment s’abriga una mica en lloc d’encendre la calefacció, això suposa que ha incorporat conviccions i sentiments favorables a la cura de l’ambient. És molt noble assumir el deure de tenir cura de la creació amb petites accions quotidianes, i és meravellós que l’educació sigui capaç de motivar-les fins a conformar un estil de vida. L’educació en la responsabilitat ambiental pot encoratjar diversos comportaments que tenen una incidència directa i important en la cura de l’ambient, com evitar l’ús de material plàstic i de paper, reduir el consum d’aigua, separar els residus, cuinar només el que raonablement es podrà menjar, tractar amb cura els altres éssers vius, fer servir transport públic o compartir un mateix vehicle entre diverses persones, plantar arbres, apagar els llums innecessaris. Tot això és part d’una generosa i digna creativitat, que mostra la part millor de l’ésser humà. El fet de reutilitzar alguna cosa en lloc de llençar-ho ràpidament, a partir de profundes motivacions, pot ser un acte d’amor que expressi la nostra pròpia dignitat”.

 

 

 

 

Vielha, 19 d’abril de 2017

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan 

Font i fotos: Càritas d’Urgell, amb seu a la Val d’Aran

Comments are closed.