Mesures econòmiques del Govern de l’Estat per a fer front a la crisi del coronavirus COVID-19

El Govern de l’Estat ha anunciat avui un paquet de mesures econòmiques per a fer front a la crisi del coronavirus COVID-19 que es pateix en tot el país, perquè aquest virus no tingui un impacte negatiu permanent sobre l’economia estatal.

El Govern mobilitzarà 200.000 milions per a pal·liar l’impacte del COVID-19 en la ciutadania i economia espanyoles, que s’invertiran en mesures dividides en quatre àmbits prioritaris:

 

1.    Mesures per a donar suport a les persones en situació més vulnerable o que puguin haver tingut una situació vulnerable a conseqüència de l’impacte econòmic i social d’aquesta situació.

 • Es destinaran 600 milions d’euros al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials de les CCAA i entitats locals, amb especial atenció a l’assistència sanitària de les persones grans i dependents, que són un col·lectiu molt vulnerable en aquesta pandèmia.
 • S’amplia la protecció dels subministraments d’energia i aigua, garantint els serveis públics essencials. I, com a novetat, es garantiran els serveis de telecomunicacions, tot per a les famílies més vulnerables a conseqüència d’aquesta crisi.
 • Es garanteix el dret a l’habitatge de les persones amb més dificultats: s’ha establert una moratòria en el pagament d’hipoteques en els casos de vulnerabilitat.

 

2.    Mesures per a tots els treballadors i treballadores.

 • S’estableix el dret dels treballadors i treballadores a reduir la seva jornada fins i tot fins al 100% per a fer front a la necessitat de conciliar i cuidar de les persones al seu càrrec.
 • S’estableix el teletreball com a mesura de flexibilitat principal, quan les circumstàncies ho permetin.
 • Es promouran els ajustos temporals de plantilla a través de la flexibilització dels Expedients Temporals de Regulació de l’Ocupació (ERTE) que beneficiaran a tots els treballadors/es. Els ERTE seran considerats de “força major” i les persones afectades podran accedir a l’atur encara que no compleixin els requisits de cotització prèvia exigida.
 • El cobrament d’aquesta prestació no els computarà a l’efecte del cobrament posterior de l’atur.
 • Per als autònoms i autònomes es flexibilitzarà l’accés al cessament d’activitat que serà compatible amb l’exoneració del pagament de les quotes de la Seguretat Social i amb acollir-se a ERTEs en el cas d’aquells que comptin amb treballadors/es.
 • Els autònoms i autònomes que vegin reduïts de manera significativa els seus ingressos podran rebre la prestació de cessament d’activitat.

 

3.    Mesures per a donar suport a les empreses i autònoms/es.

 • Creació d’una línia d’avals i garanties públiques per valor de fins a 100.000 milions.
 • Posada en marxa de diversos programes de suport a la digitalització i la I+D de les PIMES, que facilitaran la implantació del teletreball.
 • Reforma de la normativa sobre inversions exteriors, per a evitar que empreses de fora de la UE es puguin fer amb el control d’entitats espanyoles en els sectors estratègics.

 

4.    Mesures per a donar suport a la recerca científica i mèdica en la cerca de la vacuna contra la COVID-19.

 • Inversió de 30 milions d’euros en aquesta recerca.

 

En aquest link el Reial Decret complet: https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf

Comments are closed.