Milloren els resultats de la recollida selectiva de residus a la Val d’Aran durant 2018

Destaca l’increment d’un 26’3% en la recollida d’envasos i plàstic fins a final de novembre

Vielha, 14 de desembre de 2018.- A l’espera de tancar l’any amb de les xifres definitives corresponents al mes de desembre, els resultats del servei de la recollida, transport i tractament dels residus municipals a la Val d’Aran a final del mes de novembre aporten conclusions positives.

De les quantitats de residus recollits selectivament per les 5 fraccions tractades (envasos, paper i cartró, vidre, resta i orgànic) en resulta l’augment de recollida de paper i cartró en un 13’31% més que l’any 2017; de vidre en un 6’18%; d’envasos en un 26’3%; mentre que la recollida de residus orgànics només ha incrementat un 23% i la resta un 2%.

El conseller de Territori d’Aran, José Antonio Boya, ha valorat positivament aquestes xifres, tot i que ha advertit que no cal abaixar la guàrdia, ja que els resultats encara estan per sota dels objectius marcats pel Conselh Generau d’Aran. José Antonio Boya, ha agraït la col·laboració i l’esforç de la població per la presa de consciencia en respecte de la importància de cuidar l’entorn, un valor capital en el cas de la Val d’Aran, pel que fa al desenvolupament sostenible i equilibrat de les diferents activitats econòmiques que s’hi duen a terme i sobretot de l’activitat turística com a principal activitat econòmica de la Val d’Aran. En aquest sentit, el conseller de Territori d’Aran ha destacat l’evolució positiva dels últims anys i ha fet esment de l’esforç que s’ha dut a terme des del propi Conselh Generau d’Aran.

Boya, ha assenyalat que la posada en marxa de la deixalleria de Beusa a Vielha e Mijaran i les millores en quant a la gestió de residus en els altres dos punts de recollida de la Val d’Aran, al Baish i Naut Aran, han contribuït de manera molt important en l’obtenció de resultats. José Antonio Boya, ha recordat que el servei de deixalleria en aquests tres punts de l’Aran és gratuït per a particulars i ha animat a la ciutadania a continuar utilitzant aquests serveis.

En referència a les actuacions als centres de recollida de residus a la Val d’Aran, a banda de la posada en funcionament de la deixalleria de Beusa, el conseller de Territori d’Aran ha assenyalat que en el cas del centre de classificació de residus de Baqueira, el Govern d’Aran i l’Ajuntament de Naut Aran invertiran un total de 75.000 € aquest any 2018.

Comments are closed.