Oferta de pràctiques universitàries remunerades a través del Conselh Generau d’Aran

Vielha, 12 d’abril de 2018.- El Conselh Generau d’Aran a través de “Pràcticum ODISSEU” ofereix la possibilitat a estudiants universitaris de realitzar pràctiques universitàries remunerades d’Open Data Project Manager amb una durada de 300 hores i data d’inici prevista el 16 de juliol de 2018.

Les tasques a realitzar seran: redacció, disseny, estructuració i creació d’un procediment Open Data. Recerca, recollida i tractament de dades públiques i privades. Traspàs a formats open source de les dades obtingudes a un portal web específic de Dades Obertes.

Les pràctiques s’adrecen a estudiants matriculats en: Informática, Enginyeria, Telecomunicacions, Multimèdia, IT, IoT, Comunicació o similar amb la idoneïtat de poder portar a terme l’objecte de la beca. També es valoraran coneixements en tractament de dades, open source, ofimàtica, disseny web, comunicació i gestió procedimental.

El projecte ODISSEU està impulsat per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) i la Direcció General de Joventut del Departament d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a partir d’una iniciativa conjunta de la Fundació del Món Rural i de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya, amb la col·laboració dels Grups d’Acció Local Leader de Catalunya i la xarxa de professionals de joventut.

ODISSEU té l’objectiu inicial de fomentar el retorn a les zones rurals d’origen i l’arrelament de joves formats/ades, a través del contacte i la implicació dels principals agents que incideixen en la seva transició: les universitats i centres de formació, les empreses locals, les institucions i administracions que intervenen en les polítiques de desenvolupament rural, d’ocupació i de creació d’empreses i de joventut.

El “Pràcticum ODISSEU” és una iniciativa que promou les pràctiques universitàries en empreses del món rural amb l’objectiu de fomentar l’arrelament del jovent al territori i frenar el despoblament dels municipis, sobretot de les àrees rurals del país, en les franges juvenils. Per fer-ho, posa en contacte el teixit empresarial del territori amb els joves estudiants perquè puguin obtenir la primera experiència professional al seu territori rural d’origen.

En les dues edicions anteriors dels “Ajuts al Pràcticum ODISSEU”, un total de 55 joves han pogut realitzar les seves pràctiques en sectors i àmbits de treball tan diversos com el turisme, l’enginyeria industrial, la comunicació i l’economia. Enguany, el “Pràcticum” té previst oferir fins a un màxim de 45 ofertes de pràctiques universitàries remunerades.

En aquest sentit el Conselh Generau d’Aran ha aprovat recentment el Programa “Oficina de Govern Obert” que pretén ser la palanca de canvi organitzativa, metodològica, procedimental i tecnològica que aconsegueixi un millor, més eficient i més eficaç servei telemàtic a la ciutadania. Aquesta acció, emmarcada dins del programa de govern esmentat, pretén ser l’inici d’un treball més profund i extens que faci del concepte “Dades Obertes” un nou paradigma de treball públic al servei de la ciutadania, de les entitats socials i culturals i les empreses, així com, un instrument que permeti el desenvolupament de nous conceptes, nova governança i més participació ciutadana.

A més de als joves interessats en fer pràctiques, el programa també es dirigeix al col·lectiu empresarial del món rural del país, que podrà cobrir la seva oferta de pràctiques gràcies als candidats del “Pràcticum Odisseu”. El disseny del programa permet que aquestes empreses tinguin accés a candidats amb formació superior. Un fet que, a la vegada, els ajuda a incrementar la seva competitivitat empresarial.

Els estudiants universitaris interessats en la realització de les pràctiques es poden posar en contacte amb l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran a: http://www.joenessa.org/contacte/

Trobareu tota la informació sobre les pràctiques a: http://www.joenessa.org/wp-content/uploads/2018/04/Formulari_arca_empreses2-2.pdf

Tota la informació del “Pràcticum ODISSEU” a: www.odisseujove.cat

Comments are closed.