Gestió dels Programes del SOC

El programa de treball i formació té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació de desocupació a través del suport a les entitats, ja que duen a terme accions d’experiència laboral, de formació, de coordinació i de suport tècnic.

Es concentra en una subvenció que estableix tres línies de finançament:

•Línia A: accions d’experiència laboral i accions de formació, dirigida a persones en situació de desocupació no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment majors de 45 anys (PANP).

•Línia B: accions d’experiència laboral i accions de formació, dirigida a persones en situació de desocupació beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (PRMI).

•Línia C: accions de coordinació i suport tècnic.

 

Més informació

En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per a millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i competències derivades de la pràctica laboral i afavorir d’aquesta forma la seva incorporació al mercat laboral de manera estable i duradora en el temps.

Més informació