Leader

Consorci Leader Pirineu Occidental

Els ajuts Leader pretenen fomentar la realització d’inversions que generen activitat econòmica amb accions dirigides a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació.

Aquests ajuts van destinats a microempreses i pimes, cooperatives, associacions o fundacions que realitzen accions productives.

El territori objecte de l’acció del Consorci Leader Pirinenc Occidental engloba les comarques d’Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d’Aran. Aquest territori està situat en la zona més septentrional del Pirineu català, i es caracteritza per una orografia muntanyenca complexa. La disposició del territori de muntanya presenta una estructura socioeconòmica específica i diferenciada.

De naturalesa privada:

Persones físiques o jurídiques

  • Microempreses i Pimes
  • Cooperatives
  • Associacions o fundacions per a entitats públiques en menys d’un 25%

Que realitzen inversions en:

a) Empreses que transformen i/o comercialitzen productes agroalimentaris (en cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos en l’Annex E del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a l’efecte d’aquesta ordre, inferiors a 250.000 euros).

b) Emprenedories no agroalimentàries.

De naturalesa pública

Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya.

  • Ajuntaments.
  • Consells comarcals.
  • Entitats Municipals Descentralitzades.

Consorcis, associacions i fundacions o empreses públiques participades per entitats locals (igual o superior a un 25%).

Que realitzen inversions en:

  • Recuperació del patrimoni cultural i natural.
  • Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
  • Infraestructures que generen activitat econòmica i ocupació.

Convocatòria

Més informació