Marca de Garantia

La marca de garantia és una fórmula legal regulada per la Llei de marques. Els productes etiquetats amb aquest logotip són productes de qualitat (avalats per controls periòdics) i elaborats artesanalment al Vall d’Aran.

Garanteix al consumidor, l’autenticitat del producte i ofereix als productes la diferenciació, potenciació i emparament dins del mercat.