Reempresa

Aquest és un nou model de creixement empresarial, un mecanisme professional on una o més persones reprenedores accedeixen a la propietat d’una empresa ja en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la.

En la majoria de Pime’s, i en totes les empreses personals, aquest procés significa assumir les tasques de direcció i gestió per part de la persona reprenedora.

En estructurar-se mantenen tots els actius de l’emprenedoria i aquest continua en funcionament, mantenint llocs de treball, instal•lacions, clients i proveïdors, i dóna valor a tota la història i a l’esforç dedicat a la creació i desenvolupament inicial.

A més, amb el cessament de l’emprenedoria es reforça el teixit empresarial actual i futur i es promou un mercat susceptible de provocar creixement econòmic.

És evident que en l’emprenedoria el funcionament ordinari té moltes més possibilitats i capacitats de generació de recursos que una nova empresa que comença de zero, i evita la conflictivitat i la judicialització dels processos empresarials de tancament.