Recomanacions de neteja i d’ús de xemeneies

Valle de Aran 2009

Ja s’apropa el hivern i amb el fred comencen a encendre’s les primeres xemeneies a les llars de la Val d’Aran. Un bon manteniment de les xemeneies suposa una major eficiència energètica, a més d’evitar problemes com l’acumulació de fums, mala combustió de la llenya i fins i tot incendis que pot provar l’acumulació de sutge i la creosota adherits a les parets dels tubs d’extracció de fums.

Per tal d’evitar i prevenir el risc d’incendis i/o intoxicacions, des del Conselh Generau d’Aran, us facilitem les següents recomanacions:

RECOMANACIONS DE NETEJA I ÚS DE LLARS DE FOC I XEMENEIES:

– Utilitzar per a la crema llenya ben seca i no resinosa, obtenint-la tres o quatre mesos abans de ser cremada.

– No encendre la llar de foc amb combustibles ni alcohols de cap mena.

– No cremar a la llar altres materials com gomes, plàstics, cartrons, burilles de tabac, etc., ja que poden acumular als tubs elements químics inflamables.

– Procurar una aportació d’aire i ventilació correcta al lloc on es trobi la llar de foc.

– Mantenir una alçada de flama raonable i no col•lapsar l’espai de la llar de foc amb massa llenya.

– Disposar d’un extintor de pols o ABC i conèixer el seu ús a prop de la llar.

– Netejar la xemeneia al menys un cop l’any i cada sis mesos si el seu ús és freqüent.

– Comprovar abans de encendre la llar que tot el circuit d’evacuació de fums, així com la mateixa llar es troba en bon estat i que no hi ha cap trencament o escletxa als tubs.

En cas de que no disposin dels mitjans i materials adequats per a la neteja de la xemeneia, consultin amb empreses especialitzades.

“El bon manteniment de les xemeneies garanteix que funcionin bé i durin molts anys. Si seguim uns petits consells podem assegurar-nos que estiguin en perfecte estat i minimitzar el risc que s’encenguin com a conseqüència de l’acumulació de brutícia” ha subratllat Luís Carlos Medina, vicesindic primer del Conselh Generau.

Comments are closed.