Retorn de 5 talles de fusta a les parròquies de la Val d’Aran

Vielha, 27 de juliol de 2017.- El passat 25 de juliol desprès de diferents treballs de restauració, van tornar a la Val d’Aran, a les seves respectives parròquies de procedència un grup de 5 talles en fusta, integrat per:

  • Mare de Déu d’Arròs.
  • Jaume d’Arties.
  • Esteve d’Arties.
  • Mare de Déu de Tredòs.
  • Esteve d’Arties.

 Cap d'Aran

Totes elles, juntament amb la imatge titular del santuari de Sant Joan d’Arròs i Vila que ja va retornar el passat 5 de maig, estilísticament pertanyen a l’anomenat “taller de Comenge”, un grup artístic d’escultura gòtica inicial que, a cavall dels segles XIII i XIV, va desenvolupar una gran activitat en els territoris de l’antic bisbat de Comenge (Val d’Aran i part dels actuals departaments francesos de l’Haute-Garonne i Hautes Pyrénées).

Malgrat que la identificació del taller es va ja produir ja fa algunes dècades a través d’algunes de les obres més rellevants, conservades al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), al Museu Frederic Marès de Barcelona o a la mateixa Val d’Aran, no ha estat fins fa poc temps que, mitjançant una recerca històrica i artística més exhaustiva i aprofundida, s’ha pogut copsar la gran extensió i difusió que va assolir aquest taller o grup artístic.

A dia d’avui, a la Val d’Aran s’han pogut identificar els trets artístics del  taller  en més de 10 obres, a més de moltes altres avui malauradament desaparegudes o escampades per diferents museus de Catalunya, encara que ben segurament de procedència aranesa.  A les valls franceses de l’antic bisbat el nombre d’obres identificades és encara més elevat.

El 2016, el Conselh Generau d’Aran, amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya, va encomanar a l’empresa especialitzada TdArt diferents treballs encaminats a obtenir informació complementària sobre algunes d’aquestes obres, referent a les fustes utilitzades, determinar les capes de policromia  i els pigments  utilitzats en les policromies originals quan s’han conservat, així com la realització de radiografies.

També se’n ha efectuat la desinfecció, neteja i quan s’ha considerat necessari, la fixació  i consolidació de la capa pictòrica.

Juntament amb aquestes obres del taller de Comenge, també  retornarà  a Escunhau,  la imatge titular, també gòtica, de sant Père entronitzat, de mitjan s. XIV. En aquest cas l’objectiu  principal de la intervenció ha estat la fixació, amb caràcter d’urgència,  de la capa pictòrica que presentava un estat molt dolent, amb nombrosos despreniments i aixecaments generalitzats de la policromia.  En curs dels treballs, en algunes  parts de l’obra s’ha localitzat, una policromia subjacent, de major qualitat, possiblement l’originària,  que  s’ha considerat convenient deixar a la vista.

Tots els treballs s’han portat a terme en el  Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, a  Valldoreix (Barcelona), sota la supervisió tècnica dels seus responsables.

 

StEsteueArties St.JaumeArties MairDiu eStEsteueCapdAran Escunhau Arròs2 Arròs1 Arròs

 

Comments are closed.