Reunió de coordinació a la Direcció General de Polítiques Ambientals sobre la gestió de l’os bru al Pirineu

Vielha, 12 de juliol de 2018.- El passat 9 de juliol va tenir lloc una nova reunió de coordinació a la Direcció General de Polítiques Medi Ambientals a Barcelona per continuar avançant en el tots els aspectes tècnics i legals sobre la gestió de l’os bru al Pirineu.

Per part de la Generalitat van assistir el director general de Polítiques Ambientals Ferran Miralles i el cap del Servei de Fauna i Flora, Ricard Casanoves. Per part del Conselh Generau d’Aran el sindic d’Aran, Carlos Barrera, el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Medi Ambient, Jose Enrique Arró i el responsable de Medi Ambient, Ivan Afonso.

Les qüestions tractades es van centrar en desenvolupar els cinc punts aprovats per unanimitat pel Ple del Conselh Generau d’Aran, del 15 de juny, relacionats amb la gestió de l’os i sobretot per l’alarma social i afectació al sector ramader pels reiterats atacs de l’os Goiat.

La primera qüestió tractada va ser la demanda de captura i retirada de l’os Goiat del Pirineu. Per part del Conselh es va informar de totes les mesures dissuasòries que s’han aplicat fins a la data i que formen part del protocol provisional pendent de ratificació. El protocol definitiu s’aprovarà en el marc del Grup de Coordinació Intergovernamental.

També es va acordar formalitzar el Grup de Coordinació Intergovernamental de l’Os del Pirineu, que té com a objectiu millorar l’operativitat sobre la gestió dels ossos als Pirineus. Aquest grup de treball estarà format únicament pels representants de les administracions amb un màxim de dos membres per cadascuna d’elles (Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient del Govern Central, Generalitat de Catalunya, Govern d’Aragó, Govern de Navarra, Conselh Generau d ‘Aran i de la Oficce National de Chasse et de la Faune Sauvage).

També es va acordar que el Conselh Generau d’Aran realitzarà la redacció del protocol i li ha de traslladar a la direcció general de Polítiques Ambientals perquè aquesta ho comuniqui a totes les administracions implicades. Aquest protocol és el que possibilitarà aplicar les mesures necessàries per minimitzar o eliminar les afectacions provocades pels ossos “conflictius” i així poder agilitzar la presa de decisions.

Pel que fa a les responsabilitats que puguin derivar-se en el cas d’un atac o incident d’un exemplar d’os a les persones, s’ha demanat que els serveis jurídics del Departament de Polítiques Ambientals redactin l’informe pertinent. En aquest sentit, entenent que, amb l’actual model d’indemnitzacions únicament li correspon al Conselh Generau d’Aran la gestió, tramitació i pagament de les mateixes a la ramaderia i a l’apicultura.

Pel que fa a la redacció d’un estudi sobre la població d’ossos que pot suportar la Val d’Aran i la resta del Pirineu català, (un dels punts de l’acord del Ple del Conselh), es va tractar sobre l’activitat socioeconòmica del Pirineu, diferenciant temps passats en els quals la presència de l’os era pràcticament inexistent, a la realitat actual de la població de l’os i el seu creixement de futur que pot posar en risc l’actual model de ramaderia extensiva d’alta muntanya i fins i tot afectar a la destinació turística que és el principal motor econòmic del territori.

Aquest estudi també ha de comptar que amb la realitat d’un Pirineu humanitzat, quina ha de ser la població d’os que pot suportar sense que aquest equilibri es vegi descompensat en un o altre sentit.

El sindic d’Aran va informar en aquesta reunió la decisió del Conselh de demanar una reunió conjunta amb els departaments de Territori i Sostenibilitat i el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, entenent que la gestió de l’os al Pirineu afecta els dos departaments i que només amb una eficaç col·laboració es pot avançar en la presa de decisions i en l’aplicació de les mesures tècniques i econòmiques que puguin garantir la pervivència de les activitats ramaderes i turístiques a Aran i al Pirineu.

Comments are closed.