Reunió de la Comissió d’Afers Institucionals d’Aran

DSC_0177

 

Avui dijous, 26 de novembre, s’ha reunit la Comissió d’Afers Institucionals en la que hi han assistit el síndic d’Aran, Carlos Barrera, el vicesindic d’Aran, Luis Carlos Medina, i els portaveus de les formacions polítiques de l’oposició, José Antonio Bruna (PRAG) i Amador Marqués (PSC-UA).

Entre d’altres afers s’ha donat coneixement sobre l’acord de la “Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la comisión bilateral Generalitat- Estado en relación con la Ley de Catalunya 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Aran” de conformitat amb les negociacions prèvies celebrades pel Grup de Treball constituït per l’Acord de la Subcomissió per l’estudi i proposta de solució de les discrepàncies manifestades en relació amb els articles 5, 8, 48 i 53, Disposició addicional primera, Disposició addicional segona i Disposició addicional final quinta de la Llei 1/2015, de 5 de febrer, del règim especial d’Aran, ambdues parts els consideren solventades quant als seus preceptes.

Cal assenyalar que amb aquest Acord es mantenen articles fonamentals de contingut de la Llei d’Aran com el de la no inclusió d’Aran en cap divisió territorial ni administrativa de Catalunya que no sigui ella mateixa. També es manté l’àmbit competencial, el dret a decidir i el procés informatiu sobre el contingut d’aquesta Llei.

En relació a l’ús preferent de l’aranès s’ha interpel•lat com una mesura de protecció a una llengua en recessió i amb força perill en la seva pervivència i no com un rang d’ús preferent per sobre del castellà o català, argument que es va exposar per evitar la seva impugnació, tot i que ja s’ha recurrit en ocasió del recurs d’inconstitucionalitat interposat contra la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran pendent de resolució.

Els arguments d’aquest Acord van ser debatuts pendent la trobada de la representació de la “Subcomisión de seguimiento normativo, prevención y solución de conflictos de la comisión bilateral Generalitat- Estado en relación con la Ley de Catalunya 1/2015, de 5 de febrero, del régimen especial de Aran” que va tenir lloc el passat mes de setembre en la seu dels Serveis Jurídics Centrals de la Generalitat de Catalunya a Barcelona en la que també van participar el síndic d’Aran, Carlos Barrera, el vicesindic d’Aran, Luis Carlos Medina i d’altres representants del Conselh Genereau d’Aran.

Amb l’Acord s’evita la interposició de recurs d’inconstitucionalitat per part de l’Administració de l’Estat.

Comments are closed.