S’aprova el Pla director urbanístic de càmpings dels municipis de la Val d’Aran

  • La setmana passada es va aprovar aquest Pla director, que regula les condicions per a establir nous càmpings i amb el qual es permetrà l’emplaçament d’aquesta mena d’instal·lacions en zones de muntanya amb pendents significatives

Dimarts passat, 8 de juny, es va aprovar a la Comissió d’Urbanisme de la Val d’Aran, de manera provisional, el Pla Director Urbanístic (ODU) de les activitats de càmping dels municipis de la Val d’Aran, un PDU que va ser aprovat definitivament a nivell de tota Catalunya el dia 10 de juny per part de la Comissió de Territori de Catalunya.

La legislació actual preveu que els càmpings s’instal·lin en sòls no urbanitzables, però no fixa cap criteri concret sobre com s’han d’implementar ni on. Cal tenir present que, amb el temps, els càmpings han passat d’oferir serveis bàsics per a allotjar tendes o caravanes durant períodes de temps curts a oferir unitats d’allotjament fixes o semi mòbils, incorporant noves infraestructures i serveis.

“Aquest Pla regula els criteris a seguir per a la creació de nous càmpings i no té grans afectacions en els càmpings ja existents en el nostre territori” afirmava el conseller de Governació, Amador Marqués, afegint que “una de les novetats més importants és que es permetrà situar aquest tipus d’instal·lacions en pendents superiors al 20% en les zones de muntanya com la Val d’Aran, la qual cosa és necessaria per a poder preservar els sòls rústics planers que, a més, presenten un alt risc d’inundabilitat”.

Aquest nou Pla director concreta directrius generals que afectaran l’establiment de càmpings a tot el territori, recomanacions per als ajuntaments a l’hora d’autoritzar nous establiments en els seus municipis i també altres aspectes específics de disseny i ordenació per als nous càmpings.

Referent als càmpings ja existents, el Pla estableix un règim transitori que permet ampliacions sempre que vagin relacionades a millorar la qualitat dels serveis i adaptació paisatgística de les instal·lacions. També s’especifica que les instal·lacions existents que no compleixin amb els criteris del PDU podran romandre en el territori, de manera transitòria, si el plantejament municipal així ho considera, amb algunes condicions. Finalment, s’apunten diverses intervencions possibles en els càmpings existents per a millorar el risc d’inundabilitat.

Comments are closed.