Segona jornada del procés participatiu del Pla Estratègic del SABS 2018-2013

50 de les 97 aportacions fetes per ciutadans i professionals seran incorporades al Pla Estratègic

El Pla Estratègic del SABS comptarà amb la creació d’un Consell Participatiu Comunitari

Vielha, 30 d’octubre de 2018.- Ha tingut lloc a la residència geriàtrica Sant Antoni de Vielha la segona jornada del procés participatiu encetat el passat 9 d’octubre per elaborar el Pla Estratègic del Servei Aranès de Benestar i Salut 2018-2023.

A la primera jornada del procés participatiu hi van col·laborar un total de 33 persones, 17 professionals de l’Àmbit Sanitari, i 16 representants de la ciutadania, repartits en 8 grups de treball. Els participants van fer un total de 97 aportacions al procés participatiu, dins de tres àmbits: iniciatives sobre el model; iniciatives assistencials; i iniciatives sobre els recursos.

Del total de 97 aportacions realitzades pels grups de treball, 55 corresponen als professionals de la sanitat i 41 als representants de la ciutadania. En total hi ha hagut 38 aportacions referides a iniciatives sobre el model, 25 sobre iniciatives assistencials, i 34 sobre recursos i competències.

Del total d’aportacions del procés participatiu, 50 d’aquestes seran incorporades al Pla Estratègic del SABS 2018-2023.

Mª Àngels Borràs, directora del Servei Aranès de Benestar i Salut, ha explicat que el Pla Estratègic ha de recollir la planificació a través de diferents línies estratègiques, i que qüestions sobre recursos humans o econòmics, no han de formar part del Pla Estratègic, ja que es canalitzen a través de projectes específics dedicats a la necessitat d’implementar nous serveis. És per això, ha dit, que desprès d’una revisió detallada de les aportacions de professionals i ciutadans, algunes de les propostes fetes en la primera jornada del procés participatiu no s’incorporen al Pla Estratègic 2018-2023.

Finalment, Borràs ha anunciat que una de les aportacions que s’incorporen al Pla Estratègic és la creació d’un Consell Participatiu Comunitari integrat per  representants d’associacions i entitats, ciutadans a títol particular i professionals de l’Àmbit Sanitari.

El Pla contempla les línies estratègiques i projectes singulars per un període de 5 anys, entre el 2018 i el 2023, entre els quals hi ha: Desenvolupar estratègies per implementar el model d’atenció centrada en les persones; l’atenció sanitària accessible, resolutiva i integral; implementar un model d’atenció integral i centrat en les persones amb malalties cròniques i amb necessitats complexes; la creació d’un nou model d’atenció primària i salut comunitària a l’Aran;  l’aplicació de la salut digital en estructures assistencials; l’abordatge de la violència masclista, infantil i a la gent gran; implementar la rehabilitació domiciliaria i incrementar el suport al pacient oncològic, entre d’altres.

 

 

 

Comments are closed.