S’obre la temporada de pesca a la Val d’Aran

pesca-val-d-aran

El Conselh de Govèrn del Conselh Generau d’Aran, en sessió ordinària de 7 d’abril de 2015, va aprovar el Pla Específic de Pesca de la Val d’Aran, temporada 2015, en els termes que a continuació s’especifiquen:

1) Períodes hàbils. Els períodes hàbils per la present temporada són els següents:

– Garona: del dia 30 de maig al 30 d’agost de 2015, els dimecres, dissabtes, diumenges i festius.

– Als llacs d’alta muntanya: comença el 30 de maig de 2015 (sempre i quan el llac estigui majoritàriament desgelat) i finalitza el dia 29 de setembre de 2015.

– A la zona de pesca controlada de l’embassament d’Aiguamòg: comença el 2 de maig de 2015 (sempre i quan l’embassament estigui majoritàriament desgelat) i finalitza el dia 29 de setembre de 2015.

– A la zona de pesca intensiva de la Bassa d’Oles: comença el 2 de maig de 2015 (sempre i quan la bassa estigui majoritàriament desgelada) i finalitza el 30 d’octubre de 2015.

2) Trams vedats o refugis de pesca.

– A causa de l’excepcionalitat de la riuada del 18 de juny de 2013, i atès que les densitats de truita després de la riuada no són suficients per a permetre l’activitat piscícola, s’han vedat tots els cursos fluvials de la Val d’Aran, a excepció de:

– El tram de pesca controlada del riu Garona entre la Presa de Bossòst i la frontera francesa, on hi és permesa la pesca.

– El tram de pesca sense mort del riu Garona entre el Pont d’Era Bordèta i la Presa de Bossòst, on hi és permesa la pesca en la modalitat sense mort.

– A les zones de pesca de llacs i basses d’alta muntanya, en els trams d’aigües corrents existents entre diferents llacs, no és permesa la pesca i es consideren, per tant, vedats de pesca.

3) Pesca Intensiva. A la zona de pesca intensiva de la Bassa d’Oles;

– Es prohibeix introduir-se a l’interior de la bassa per pescar.

– El divendres és dia tancat per repoblació.

– Màxim 8 captures per pescador i dia.

4) Hams i esquers.

– Es prohibeix expressament la pesca amb qualsevol espècie de peix natural viu o mort.

– El tipus d’esquers permesos vénen condicionats per la qualificació del tram:

– Pesca sense mort. Els esquers permesos són:

– Esquers artificials: Només amb cua de rata, amb un sol ham i sense arponet (o arponet esclafat) per esquer.

– Altres trams. Els esquers permesos són:

– Esquers artificials: culleretes, nimfes, mosques, peixos o animals imitats o simulats i qualsevol altre de similar naturalesa, arponet permès.

– Esquers naturals: cuc de terra (anèl•lids), cuc de mel o tènia (Galleria mellaeonnella), cucs de funda, cuques de riera, dragues o perles (efemeròpters, tricòpters, plecòpters, ortòpters), saltamartí i mosques adultes, amb un sol ham i arponet permès. Els hams permesos seran els compresos entre les mides núm. 1 (u), i 10 (deu), ambdós inclosos.

5) Mida mínima autoritzada.

– Garona: la talla mínima per captura és de vint centímetres (20 cm).

– A la resta de trams no existeix mesura mínima per captura. Es permet la captura de totes les talles.

6) Nombre màxim de captures autoritzades. El nombre màxim de captures autoritzades per pescador i dia és de:

– Garona: 5 captures/pescador i dia

– Embassament d’Aiguamòg i estanys: 10 captures/pescador i dia
– Zona de pesca Intensiva de la Bassa d’Oles: 8 captures/pescador i dia

7) Tot allò que no contempli aquest Pla específic de pesca quedarà regulat per Resolució AAM/341/2015, de 16 de febrer, per la qual s’ordena la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2015 i per la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals.

Més informació:DOGC 6857 23.04.15 aprovació pla específic de pesca de la Vall d’Aran 2015

Comments are closed.