Últim Ple de l’any del Conselh Generau d’Aran

PLEN 22.12.2014

Pendent l’última sessió ordinària de l’any, el Ple del Conselh Generau d’Aran, ha aprovat per unanimitat la resolució de l’expedient d’interpretació del contracte de gestió dels “serveis públics regulars de transport intern de viatgers i escolar a la Val d’Aran per l’eix Pontaut-Vielha-Baqueira” a l’empresa NEX CONTINENTAL HOLDINGS SLU.

Per unanimitat també s’ha aprovat el Conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica informàtica per la Diputació de Lleida al Conselh Generau d’Aran.

Donarà suport a les àrees:

1. Gestió Tributaria
2. Recaptació voluntària
3. Registre d’Acords
4. Registre d’entrada i Sortida
5. Gestió d’Expedients iniciats en el Conselh
6. I amb caràcter general, qualsevol alta actuació que necessiti l’assistència tècnica, en matèria informàtica.

El suport tècnic de les actuacions anteriors es realitzarà mitjançant l’allotjament de les aplicacions en els sistemes d’informació de la Diputació, facilitant, així, la seva gestió i manteniment per part de la Diputació, i garantint l’operativitat les aplicacions per les últimes finalitats previstes.

El Ple ha aprovat, també per unanimitat, el Conveni d’encàrrec de gestió a la Diputació de Lleida per la contractació agregada del subministrament, instal•lació i posada en funcionament d’un sistema d’alertes de riuades en la capçalera de les conques hidrogràfiques de les comarques de l’Alta Ribagorça, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d’Aran i la Comunitat del Comun de Saint Beat (França).

Pel que fa al Ple Extraordinari, s’ha aprovat sol•licitar a la Comissió Redactora de la nova Llei d’Aran la incorporació al redactat de la proposta de llei que es debat al Parlament de Catalunya de les esmenes corresponents al finançament, d’acord amb el text articulat dut a terme per la Universitat de Barcelona (UB) a petició del Conselh Generau d’Aran.

Comments are closed.