Una cria d’òs localitzada al poble d’Aubert

El passat dia 17 a les 7h del matí va aparèixer una cria d’ós a la localitat d’Aubert. El cadell, una femella d’uns tres mesos d’edat, malgrat no se’n coneix la procedència, és totalment salvatge i es mostra agressiu i fugisser de la presència humana, fou recollit pels agents de medi ambient del Conselh Generau d’Aran que van ser avisat per un veí del poble.

En aplicació d’un protocol d’actuació consensuat amb diverses administracions (Conselh Generau d’Aran, Generalitat de Catalunya, Ministeri AGRAMA, Office National de la chasse et la faune sauvatge de França, Govern d’Aragó…) la prioritat és alliberar el cadell i intentar que pugui retrobar-se amb la mare.
Amb aquesta finalitat es va deixar el mateix dia 17 al bosc en la zona d’on es sospita que pogués procedir, en un petita estructura amb la confiança que la mare el pogués localitzar, alhora que aquesta estructura el pogués mantenir segur dels depredadors i allunyat dels rius més cabalosos.
El dia 19 es traslladà a la part superior del bosc, se l’alimentà i deixà en una cova segura. Dos dies després, el 21, es tornà a localitzar a pocs metres d’on havia aparegut el primer dia, en plena nacional N-230, de la qual es va haver de tallar el trànsit.

Després d’alimentar-lo novament, avui dia 22 s’ha alliberat en una nova zona amb la remota esperança que pugui retrobar i reprendre el rastre de la seva mare. Al cadell se li han pres mostres per a les anàlisis genètiques que en permetin conèixer la filiació i ha estat equipat amb un transmissor per saber-ne la localització.
Segons declaracions del Sindic d’Aran, Carlos Barrera, “el cadell trobat a Aubèrt es difícilment adaptable a la captivitat atès el seu caràcter salvatge i esquerp, per tant és important mantenir els esforços que possibilitin que el cadell pugui retrobar el rastre de la seva mare”.
La massificació d’óssos en centres de captivitat és un problema actualment a l’Estat Espanyol, on actualment hi ha pràcticament una vintena d’óssos sense lloc als zoos i centres de captivitat i als quals se’ls està cercant altres centres per a reubicar-los.

Després d’aquest nou alliberament, “els agents de medi ambient del Conselh Generau d’Aran faran un seguiment exhaustiu dels moviment del cadell per poder constatar, en el cas que es produeixi, el retrobament amb la seva mare”, ha afegit el Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Miei Naturau del Conselh, Jose Enrique Arró.

Comments are closed.