Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran apròve era modificacion des taxes entath pròplèu exercici 2015

plen 27.10.14

Eth Plen deth Conselh Generau d’Aran amassat en Arròs a aprovat damb es vòts favorables deth grop de CDA e era abstencion des grops d’UA-PSC e deth PRAG era adjudicacion definitiva deth contracte mixte entara “Gestion integrau dera remassada e evacuacion de residus dera Val d’Aran” ara empresa Jose Antonio Romero Polo, SAU, qu’includís autant era gestion dera remassada coma eth bastiment d’ua naua planta de transferència.

Aguesta adjudicacion se hè a cargue dera partida pressupostària num. 01.162.227.16 deth pressupòst generau vigent entar exercici 2014, damb ua durada totau de ueit (8) ans e includís ues mielhores:

– Condicionament e mantienement anuau deth tram iniciau dera pista de Tuca e Pontet.
– Metuda a disposicion deth personau d’un veïcul entath transpòrt enquiara planta.
– Installacion d’ua bascula en depòsit de deishes de Vielha.
– Plaçament d’un depòsit de gas-oil de 5.000 litres entath repostatge des veïculs adscrits ath servici.
– Restauracion deth depòsit de cendres dera antiga incineradora entara sua conversion coma depòsit de tarcum.
– Telefon d’emergéncia gratuït 24 ores, 365 dies.
– Creacion d’un hons sociau entàs trebalhadors deth servici.

En paraules deth conselhèr de Territòri, Eduardo Valdecantos, “aguesta adequacion dera planta de transferéncia amassa damb era metuda en foncionament dera remassada organica e era potenciacion dera remassada selectiva mos harà èster mès eficienti e sostenibles ena gestion des nòsti residus”.

Aguestes òbres d’adequacion deth centre de transferéncia de residus a un impòrt d’un milion cent dotze mil quate cents quaranta èuros damb sèt centims (1.112.440,07 €) IVA includit.

Aguesta adjudicacion se hè a cargue dera partida pressupostària num. 01.162.622.42 deth pressupòst generau vigent entar exercici 2014, damb ua durada totau de sèt (7) mesi [dus (2) mesi entara redaccion deth projècte executiu e cinc (5) mesi entara execucion materiau des òbres] e includís ues mielhores:

– Installacion d’ua nau bascula, damb ua avaloracion economica de vint-e-cinc mil quate cents quaranta èuros damb seishanta quate centims (25.440,64 €).
– Execucion de mielhores ena nau 1, damb ua avaloracion economica de trenta sies mil cent quaranta sèt èuros damb vint-e-cinc centims (36.147,25 €).
– Execucion de mielhores ena nau 2, damb ua avaloracion economica de quaranta nau mil noranta sies èuros damb cinquanta un centims (49.096,51 €).
– Execucion de mielhores ena nau 3, damb ua avaloracion economica de dus mil cent cinquanta un èuros damb quaranta tres centims (2.151,43 €).
– Execucion de mielhores ena nau 5, damb ua avaloracion economica de vint-e-tres mil cent setanta tres èuros damb noranta sèt centims (23.173,97 €).
– Engondronat deth tram iniciau dera pista de Tuca e Pontet e deth parcatge superior.
– Plaçament de barrera de seguretat, mielhora dera cuneta, plaçament de cartèths informatius en tram iniciau dera pista de Tuca e Pontet, damb ua avaloracion economica de ueit mil quaranta èuros damb cinquanta dus centims (8.040,52 €).
– Cambi dera tipologia estructurau en nau tèth dera nau 1A, damb ua avaloracion economica de quate mil sèt cents ueitanta nau èuros damb dètz-e-sèt centims (4.789,17 €).

Era session Plenaria tanben a aprovat era modificacion des taxes entar exercici 2015. Era taxa mès importanta que gestione eth Conselh, era Taxa entara Recuelhuda Domiciliària de Lordères e eth sòn tractament s’incremente un 0,3%, ei a díder, se manteng lèu pariera ara deth 2014. Concretaments, es recebuts de remassada ordinària s’incrementen 0,32€/an e es recebuts de remassada redusida en 0,28€/an. Aguest increment se correspón ar ajustament der IPC.

Totes es autes taxes e prètzi publics non patissen variacions, en tot destacar eth manteniment deth prètz public deth transpòrt interior de viatgèrs en Aran.

En paraules deth vicesindic prumèr, Luis Carlos Medina, “aguest increment deth 0,3%, qu’ei er increment der IPC pendent er exercici 2014, va fòrça ena línea que desire eth Govèrn d’Aran de mantier es tarifes d’aguesta taxa incrementant era qualitat deth servici”.

En un aute orde de causes, eth Conselh Generau d’Aran a aprovat era modificacion deth sòn pressupòst per impòrt de 703.346,97 €, que destinarà entà amortizar deute ath long tèrme. Aguest impòrt corresponent ath superavit der an 2013 se destinarà ara reduccion deth tèrme deth Prèst qu’a suscrit eth Conselh Generau d’Aran damb er Institut Català de Finances entath finançament de diuerses inversions ena Val d’Aran.

En paraules deth vicesindic Medina “aguesta naua amortizacion permeterà acabar er exercici 2014 damb ua reduccion deth 70% deth deute existent en inici dera legislatura”.

Eth sindic d’Aran, Carlos Barrera, a soslinhat “qu’era importancia d’aguesta reduccion radique en ua gestion eficient des nòsti recorsi, en tot mantíer era qualitat ena prestacion des servicis. Entad aguest het ei clau era implicacion deth collectiu des trebalhadors publics, e atau a estat damb es trebalhadors deth Conselh Generau d’Aran”.

Eth Plen tanben a aprovat provisionaument era baisha d’obligacions pendentes de pagament d’exercicis barradi (2008-2013) per un impòrt de sies mil quate trenta nau èuros damb nauanta ueit centims (6.439,98 €).

Comments are closed.