S’obre la temporada de pesca a la Val d’Aran

El Conselh de Govèrn del Conselh Generau d’Aran, en sessió ordinària de 22 d’abril de 2014, va aprovar el Pla Específic de Pesca de la Val d’Aran, temporada 2014, en els termes que a continuació s’es...