Projecte Boscos de Muntanya realitza diverses accions a la Val d’Aran

projecte bosqui_2014

Un any més, els integrants del Projecte Boscos de Muntanya han realitzat, pendent el mes d’abril, diverses actuacions a la muntanya d’Utilitat Pública núm. 278 anomenada “Aubàs Portilhon”, anteriorment també van realitzar treballs silvícoles a la muntanya d’Utilitat Pública núm. 279 anomenada “Ombrer Popelat”, pertanyents ambdós a Bossòst.

Aquesta entitat anomenada Projecte Boscos de Muntanya (Bergwald Projekt), és una entitat sense ànims de lucre que treballa per preservar i millorar els boscos i paisatges tradicionals de muntanya a tot el Pirineu, mitjançant estades de voluntaris adults. En paraules de Jose E. Arró, conselhèr d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural “l’objectiu d’aquest col•lectiu és el manteniment, el tenir cura i protegir els nostres boscos mitjançant la silvicultura i la gestió forestal, donant força importància a la difusió i educació per la millora del bosc i la seva conservació, i la millor manera és apropar a la gent a aquest hàbitat organitzant aquestes estades.”

Entre els agents implicats en les activitats que realitzen aquests voluntaris hi ha el Conselh Generau d’Aran amb la coordinació tècnica dels treballs (tècnic forestal i Agents de Medi Ambient) i l’allotjament pendent les tres setmanes d’estades en l’Alberg Matacabòs de Les, a més de l’Ajuntament de Bossòst.

Enguany les actuacions dels voluntaris de PBM han continuat amb els treballs iniciats anys anteriors i els acordats per les parts implicades, els treballs han estat els següents:

– – Continuació de l’adequació del camí de la Tretura, el qual s’ha senyalitzat pel Conselh Generau d’Aran i ara mateix és intransitable. S’han realitzat treballs per treure l’aigua del camí amb quatre o cinc passos d’aigua ja existent però inutilitzades per l’acumulació de material, es recuperarà el paviment antic, es refaran les parets de pedra seca que encara queden i es troben malmeses pel pas del temps i es farà un accés amb esglaons.

– – Treball silvícola per disminuir competència en faig (Fagus sylvatica) i cassa (Quercus sp.) En les immediacions de la pista de Samorèra per millorar el rodal de l’actuació.

– – Continuació de la col•locació de caputxetes de llana en els avets d’una dimensió apropiada per evitar ser menjats pels cèrvids a la zona afectada per la ciclogènesis explosiva de l’any 2010, tal i com es va indicar en el projecte de restauració. De l’actuació de l’any passat es va comprovar l’efecte positiu d’aquesta actuació.

http://www.projecteboscos.cat/

Comments are closed.