S’obre la temporada de pesca a la Val d’Aran

El Conselh de Govèrn del Conselh Generau d’Aran, en sessió ordinària de 7 d’abril de 2015, va aprovar el Pla Específic de Pesca de la Val d’Aran, temporada 2015, en els termes que a continuació s’esp...