El fons documental del Conselh Generau d’Aran (1316-1861) ja a Internet

Més de 3100 documents consultables a través de l’opció “Arxiu en línia: Cercador de fons i documents”

ma pau_1

El fons documental del Conselh Generau d’Aran ja es pot consultar integrament en línia a través de l’opció: “Arxius en línia: Cercador de fons i documents” de la Xarxa d’Arxius Comarcals. Pendent cinc anys s’han digitalitzat 3.142 documents, un total de 15.351 imatges, amb un volum de memòria de 351,5 GB.

Els primers treballs es van produir l’any 2009, dins del programa de preservació documental de Catalunya “Esteve Gilarber Bruniquer”, on es van digitalitzar els 3 llibres d’actes (1632-1936) de la màxima institució aranesa. En els mesos de juliol i agost de 2010, es va treballar en la digitalització de 881 unitats documentals. En 2011, els treballs van continuar amb la digitalització de 308 unitats. Uns 2.000 documents es van digitalitzar el mes d’agost de 2013 dins del Ben Bruniquer d’aquell any.

Tots els treballs de digitalització s’han fet en el tot seguir els paràmetres de captura de la guia de digitalització de la Xarxa d’Arxius Comarcals i els fitxers digitalitzats ja han estat carregats en el dipòsit digital dels Arxius de Catalunya (DIDAC). La documentació ha estat inventariada amb el programari de Gestió Integral dels Arxius Comarcals (GIAC).

El fons recull informació sobre l’administració general de la màxima institució aranesa, sobre l’administració reial i militar delegada a Aran i sobre la relació de la Val d’Aran amb França i amb l’església. Les unitats documentals que es poden consultar són datats entre 1316 i 1936. Destaquem els privilegis reials entregats a la Val d’Aran, els llibres d’acords i els comptes.

Es pot accedir a la consulta en línia del fons en el següent enllaç: http://extranet.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/

Comments are closed.