Ajudes de l’Estat i la Generalitat per al pagament del lloguer a causa de la crisi del COVID-19

 • L’àrea social del Conselh Generau d’Aran prestarà la seva ajuda en la tramitació d’aquestes subvencions a les persones que vulguin sol·licitar-les

Davant la crisi del COVID-19, són moltes les persones que es troben en una situació econòmica difícil i, per aquest motiu, des del govern del Conselh Generau d’Aran es vol facilitar tota la informació sobre les ajudes i subvencions que puguin ajudar la ciutadania aranesa a fer front a aquesta situació.

Les persones que vulguin sol·licitar aquestes ajudes hauran de contactar amb l’Oficina de Joenessa del Conselh Generau d’Aran per a gestionar les agendes i atencions, als telèfons 973640625 o 680415451.

D’una banda, el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana ofereix una subvenció per al pagament del lloguer destinat a les persones físiques que compleixin els següents requisits:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya.
 • Tenir uns ingressos (de l’any 2018) de la unitat de convivència suficients per a poder pagar el lloguer i que no superin el màxim establert en les bases de la convocatòria (a excepció de les víctimes de terrorisme).
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix l’habitatge habitual i permanent i estar empadronat.
 • Acreditar el pagament de la fiança.
 • No pagar un lloguer mensual superior a 450 € en la demarcació de Lleida o 900 en el cas de les famílies nombroses.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al dia en el pagament de les rendes de lloguer en el moment de la prestació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per mitjà de: transferència bancària, ingrés en compte bancari, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca, almenys a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser beneficiari de subvencions.
 • Complir amb les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social.

El termini de presentació d’aquesta ajuda finalitza el 3 de juliol de 2020.

Per part seva, la Generalitat de Catalunya ofereix unes ajudes per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers. Per a poder ser beneficiari d’aquestes ajudes, les persones que les sol·licitin han d’acreditar estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 mitjançant el compliment dels requisits següents:

 • Qualsevol dels membres de la unitat familiar (UF) deu:
  • Estar en situació de desocupació.
  • Estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació de l’Ocupació (ERTO).
  • Haver patit una reducció de jornada de treball per motiu de cures, en cas de ser empresari.
  • Altres motius que suposin una pèrdua d’ingressos.
 • Els ingressos mensuals de la UF, en el mes anterior a la sol·licitud no han de ser superiors a 3 vegades IPREM (1.613,53 €). En el cas de les famílies amb persones amb discapacitat, varia en funció del grau i tipologia de la discapacitat.
 • Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil, aigua, telèfon, quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la UF.
 • Acreditar la residència legal a Catalunya.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi l’habitatge habitual i permanent i estar empadronat.
 • Acreditar el pagament de les mensualitats de gener, febrer i març de 2020.
 • Que l’import del lloguer mensual sigui màxim de 900 €.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser beneficiari de subvencions.
 • Complir amb les obligacions tributàries.

El termini de presentació d’aquestes ajudes finalitza el 30 de setembre de 2020.

Comments are closed.