Alliberats 75 exemplars de cavilat al riu Garona

Vielha, 22 de desembre de 2017.- Una trentena d’alumnes de l’Escola ZER de Ruda han participat en l’alliberament de 75 exemplars de cavilat al riu Garona.

Aquesta és una de les accions de millora de les poblacions d’aquest peix, dins el marc del projecte LIFE+ LimnoPirineus, un projecte LIFE+ Natura coordinat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes del CSIC i que està destinat a la millora de l’estat de conservació d’espècies i hàbitats aquàtics de l’alta muntanya dels Pirineus.

Els 75 exemplars han estat alliberats a un tram del riu Garona, en la zona d’actuació del projecte LIFE LimnoPirineus, amb l’objectiu de reforçar les poblacions romanents.

El cavilat o cullereta (Cottus hispaniolensis) és un petit peix que ocupa rius i torrents d’alta muntanya, on conviu amb la truita comuna (Salmo trutta). És una espècie endèmica del vessant nord dels Pirineus i, més en concret, de la conca de la Garona, incloent la Val d’Aran, on actualment es troba extremadament amenaçada degut al baix nombre d’individus i a l’aïllament respecte la resta de poblacions de la conca. Només és present en uns pocs trams, amb densitats molt baixes.

Per poder dur a terme els alliberaments d’aquest peix s’han criat exemplars en captivitat a partir de parentals provinents de la Val d’Aran. Aquesta tasca ha estat encomanada a ADEFFA i s’ha dut a terme a Camadoca, centre de cria de fauna salvatge i educació ambiental. Amb ells, s’espera reforçar les poblacions romanents.

El projecte LIFE+ LimnoPirineus, coordinat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), està destinat a la recuperació d’hàbitats i espècies aquàtiques de l’alta muntanya dels Pirineus.

Com a socis hi participen la Universitat de Barcelona, el Conselh Generau d’Aran, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i les empreses Forestal Catalana i Sorelló Estudis al Medi Aquàtic. La Diputació de Lleida actua com a cofinançador.

Es realitza entre 2014 i 2019, i preveu una inversió de 2,6 milions d’euros, dels quals el 55% (1,4 milions d’euros) seran aportats per la Unió Europea.

LIFE+LimnoPirineus persegueix millorar l’estat de conservació d’hàbitats com les molleres, les fonts carbonatades i els rius i estanys d’alta muntanya. Entre les espècies objectiu a protegir hi ha alguns amfibis com la granota roja, el tòtil i el tritó pirinenc, la planta aquàtica Luronium natans i el cavilat (Cottus hispaniolensis).

 

Comments are closed.