Bases del 2n Concurs de Relats breus i Microrelats “El Segre de Negre 2019”

 

 1.CONVOCATÒRIA

Pagès Editors, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, el diari Segre i l’Escola d’Escriptura de Lleida convoquen el Concurs de Relats breus i Microrelats ‘El Segre de Negre 2019’ per tal de promoure el gènere negre en petit format.

2. CATEGORIES

El concurs compta amb dues categories:
• La primera consisteix en escriure microrelats negres o policíacs
• La segona, en escriure relats breus negres o policíacs

3. PROCEDIMENT

• Els microrelats s’hauran d’enviar a través de Twitter amb el hashtag:#micronegre19
• Els relats breus s’hauran d’enviar al correu electrònic: info@elsegredenegre.cat

4. REQUISITS

• Pel que fa als microrelats, han de tenir com a màxim 280 caràcters (inclòs el hashtag #micronegre19) en format de piulada (tweet). Poden estar escrits en llengua catalana, castellana o en aranès.

• Pel que fa als relats breus:

a) Han de tenir un màxim de 2.500 caràcters amb espais, tipus de lletra
preferiblement Arial 12, format DIN A-4, a doble espai.

b) Poden estar escrits en llengua catalana, castellana o en aranès.

c) En l’apartat assumpte del correu electrònic es farà constar únicament la
frase “Opta al premi Segre de Negre”

d) En el cos del missatge es farà constar com a text el títol de l’obra, sense cap més referència o identificació.

e) L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF.
Aquest document tindrà com a nom el mateix que consti com a títol de l’obra en el cos del missatge (apartat c).

f) En un altre document adjunt al mateix missatge, també en format PDF, es faran constar les referències que permeten identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon, adreça electrònica i NIF).
Aquest document tindrà com a nom la paraula PLICA seguida del títol de l’obra que s’ha fet constar al cos del missatge (apartat c).

g) Només s’admetrà un treball per autor.

h) L’incompliment d’algun d’aquests requisits serà motiu d’exclusió.

5. TERMINIS

El termini de presentació dels treballs:

a) Pel que fa als #micronegre19, s’obrirà a les 8 hores del dia 30 de maig i es tancarà a les 20 hores del dia 31 de maig.

b) Pel que fa als relats breus, s’obrirà el dia 22 de març fins al 23 d’abril.

6. PREMIS

• Pel que fa als #micronegre2019, el guanyador rebrà un lot de tres llibres de gènere negre i una subscripció digital trimestral a Segre.com.

• Pel que fa als relats breus, el guanyador participarà gratuïtament al Seminari intensiu de novel•la negra El Segre de negre els dies 30 i 31 de maig de 2019 a la Universitat de Lleida i rebrà un lot de 5 llibres de gènere negre i una subscripció digital anual a Segre.com. Hi haurà un accèssit al premi, que rebrà un lot de dos llibres de gènere negre i una subscripció digital semestral a Segre.com. Una selecció de vint relats rebran una subscripció digital trimestral a Segre.com dels presentats i es publicaran al diari Segre durant el mes de maig.

7. JURAT

El jurat estarà format per Montse Sanjuan, Núria Serrate, Jaume Barrull, Charo González i Jordi Suïls.

8. VEREDICTE

El veredicte del jurat serà inapel•lable. Els premis no podran quedar deserts. A més a més, el jurat podrà resoldre tota qüestió de la seva competència que no hagi quedat establerta de forma explícita en aquestes bases. La decisió del Jurat es farà pública als mitjans de comunicació.

9. CONCESSIÓ DELS PREMIS

Els premis seran atorgats el dissabte dia 1 de juny a les 13.30 h en el transcurs d’un acte públic a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida. És imprescindible la presència de les persones guanyadores a l’acte de lliurament o persona que les representi en cas d’impossibilitat d’assistir-hi per malaltia, compromisos professionals o altre impediment. En cas contrari, s’entendrà que renuncien al guardó.

10. DRETS I OBLIGACIONS

L’organització dels premis es reserva el dret a publicar l’obra premiada. El termini màxim per a la publicació serà d’un any. Passat aquest, els autors poden publicar l’obra amb qualsevol editorial, tot i que han de fer constar el guardó rebut. Els originals no premiats es destruiran.

El fet de presentar-se al premi suposa l’expressa conformitat dels autors amb aquestes bases.

 

 

 

 

Vielha, 26 de març de 2019

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan 

Comments are closed.