Funcions que realitza l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a Era Val d’Aran

ramaderia

Documentació

pdfDecret 259/2000, de 24 de juliol, de transferència de competències i serveis de la Generalitat de Catalunya al Consell General d’Aran en matèria d’agricultura i ramaderia (DOGC 3200, de 8.08.2000).