Reserva de la Biosfera

Candidatura de la reserva de la Biosfera de la Val d’Aran

El Conselh Generau d’Aran vol impulsar la candidatura de la Val d’Aran per aconseguir el seu reconeixement per part de la UNESCO com a Reserva de la Biosfera. Aquest segell visualitzaria el nostre territori a escala internacional com un indret/destí diferenciat pels seus paisatges ben conservats i l’aposta local de treballar per un desenvolupament sostenible.

Què no és una reserva de la Biosfera

Non se tracte d’ua figura de proteccion addicionau, a despièch qu’òc qu’incorpòre es espacis protegidi ena sua prepausa d’ordenacion territoriau.

Qué és una reserva de la Biosfera

Una figura de reconeixement i promoció impulsada pel programa MAB (Man and Biosphere) de la UNESCO, que comporta la definició d’un model d’ordenació territorial on la població local n’és la protagonista. Alhora, és un reconeixement que distingeix un territori per la seva aposta de conciliació i equilibri entre el desenvolupament econòmic sostenible i la conservació del seu entorn.

El programa MAB, on s’emmarca la Reserva de la Biosfera de la Val d’Aran, és un programa intergovernamental creat per a establir unes bases científiques per a millorar les relacions entre les persones i el seu entorn ambiental. Combina la ciència, l’economia i l’educació natural i social per a què aprenguin a comprometre’s, a gestionar i a utilitzar, de forma sostenible, els recursos naturals.

Més informació en enlaç reserva de la biosfera: http://rerb.oapn.es/

Per què crear la reserva de la Biosfera de la Val d’Aran?

1

Per promoure i dinamitzar la venda de productes locals.

8

Per no perdre les nostres senyes d’identitat més profundes.

2

Per atreure visitants exigents i amb altes expectatives, que valorin un entorn cuidat i diferenciat.

9

Per crear un espai que sigui punt de trobada entre la sostenibilitat dels recursos i el desenvolupament rural i local.

3

Per mantenir els vestigis de formes tradicionals d’aprofitament dels recursos de manera sostenible.

10

Per gestionar espais ben conservats, refugis de formes de vida excepcionals.

4

Per atraure inversions i subvencions sostenibles al territori.

11

Per desenvolupar i poder oferir experiències de gestió i aprofitament dels recursos.

5

Perquè és un reconeixement de diferenciació en qualitat ambiental, que augmenta el valor del territori i millora la seva competitivitat.

12

Per aprofitar una xarxa a on cada Reserva es visualitza i retroalimenta de les altres.

6

Per aconseguir la conservació de la nostra cultura, paisatge i entorn.

13

Per potenciar les investigacions i la divulgació de tota la riquesa que ens envolta.

7

Per estimular als empresaris locals a pensar en models de creixement territorial sostenible, sensible amb els patrimonis cultural, social i natural.

Com es crea una reserva de la Biosfera?

Per poder aconseguir el reconeixement per part de la UNESCO, cal presentar un dossier tècnic de candidatura que haurà de ser acceptat i validat pel Comitè Nacional MAB espanyol i presentat al Programa MAB UNESCO.

Es tracta d’un procés extens el qual s’alimenta transversalment dels resultats obtinguts en les diferents sessions públiques i participatives que es duen a terme.

Com es redacta el dossier tècnic de la candidatura?

Per poder redactar el document cal primer consensuar i treballar el dossier de forma participativa amb els habitants i representants del territori, que hauran de decidir i detallar:

1

Una proposta d’ordenació territorial on es delimitin 3 zones:

2

Un model de governació participatiu en el qual els òrgans de gestió seran persones del territori escollides per la ciutadania aranesa. Per tant, es decidirà entre tots i totes, com i qui formaran els òrgans de gestió.

3

Un model de governança on es descreguin els òrgans de gestió que es proposen així com les seves funcions i organització.

Procés de participació pública

Determinar quin serà el model de governació, quins representants i funcions tindrà l’òrgan gestor de la Reserva de la Biosfera.

1

Consensuar l’ordenació territorial i la zonificació de la Reserva de la Biosfera.

2

Determinar quin serà el model de governança d’aquesta Reserva.

3

Construir les línies estratègiques del Pla d’Acció.

Contactes

Ruth Barella: r.barella@aran.org
Xavier Hidalgo: xavier@ineditinnova.com
Sara Arjó: verdeblu@verdeblu.es