COMUNICAT DEL CONSELH GENERAU D’ARAN MESURES COVID-19 a 14/03/2020

 

Davant la pandèmia causada pel Coronavirus COVID-19, el Govern de l’Estat ha decretat avui l’estat d’alarma a tot e país.

 

Per això, el govern del Conselh Generau d’Aran prega que tots els ciutadans i ciutadanes de la Val d’Aran compleixin, des d’avui mateix, amb les noves mesures decretades pel Govern espanyol:

 

1.    Es limita la circulació per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:

  • Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  • Assistència a centres sanitaris.
  • Desplaçament al lloc de treball.
  • Retorn al lloc de residència habitual.
  • Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.
  • Desplaçament a entitats financeres.
  • Per causa de força major o situacions de necessitat.
  • Qualsevol altra activitat degudament justificada.

2.    El Ministeri d’Interior pot acordar el tancament de carreteres o trams d’elles per motius de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit.

3.    S’amplia el tancament de tots els establiments que no siguin de primera necessitat a tot l’àmbit nacional.

4.    Hi haurà restricció als llocs de culte, també en allò referent a enterraments i noces.

5.    Es reforça el sistema de salut i tots els treballadors queden sota les ordres del Ministeri de Sanitat.

6.    S’estableixen mesures per a assegurar la protecció de béns i serveis i s’impartiran ordres per al proveïment dels mercats.

7.    Referent al transport públic, es reduirà l’oferta total d’operacions entre un 40% i un 60%. En el cas dels autobusos, es redueixen en un 50%.

8.    Referent al trànsit duaner, les autoritats competents adoptaran les mesures necessàries per a garantir el seu pas. S’atendrà de manera prioritària els productes de primera necessitat.

El govern aranès demana al conjunt del territori la seva col·laboració en l’adopció d’aquestes mesures de prevenció i contenció marcades pel Govern de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i recorda que és necessari limitar al màxim el contacte directe amb altres persones per a evitar possibles contagis.

El govern del Conselh Generau d’Aran continuarà informant sobre l’evolució d’aquestes mesures i de qualsevol novetat que es pugui produir.

Comments are closed.