El Conselh Generau d’Aran elaborarà un estudi mediambiental de la N-230

Vielha, 22 de desembre de 2017.- El Conselh Generau d’Aran s’ha posat en contacte amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració d’un estudi sobre contaminació acústica i d’emissions de gasos i diòxid de carboni a la carretera N-230 al seu pas per la Val d’Aran.

El sindic d’Aran, Carlos Barrera, ha explicat que aquest estudi es farà durant el període previst per a les obres de consolidació de la zona inestable que posa en perill un tram de la carretera N-125 (RD44) a França, al seu pas per la població de Saint-Béat. Situació de perill que ha motivat la restricció de pas per als vehicles de més de 8,5m de longitud al seu pas per aquesta població, i que incideix de manera directa sobre aquest tipus de transport que circulava diàriament per la N-230 en direcció França.

Si bé l’estudi sobre emissions de gasos es farà basat en paràmetres marcats per la normativa de la UE, el mesurament de contaminació acústica s’ha de fer en situació comparativa de trànsit, que actualment i per les circumstàncies anteriorment descrites, és el moment de fer-ho sense el trànsit diari de camions.

El Conselh Generau d’Aran té coneixement de la imminent publicació del tràmit d’informació publica de l’estudi de millores de la N-230 redactat pel Ministeri de Fomento.

Durant aquest període d’informació publica el Conselh Generau d’Aran comprovarà si la proposta redactada pel propi Conselh General coincideix amb la proposta del Ministeri, en cas que hi hagi algun dels aspectes plantejats pel Conselh Generau d’Aran, que no estigui recollit pel Ministeri de Foment, es presentaran les al·legacions pertinents i a més, s’incorporarà l’estudi mediambiental per obrir un possible debat de rutes alternatives per al transport pesat.

Segons el criteri del Conselh Generau d’Aran el territori aranès està considerat mediambientalment sensible, i incompatible per continuar suportant el volum trànsit diari de transport pesat.

Cal recordar que l’estudi de millores urgents de la N-230 al seu pas per la Val d’Aran incorpora la construcció de rotondes a les cruïlles més perillosos, la de connexió de la N-230 amb la N-260, i l’encreuament de la carretera de la Vall de Boí, i la construcció de 13 km de tercer carril d’avançament que podria ser reversible, únicament per a turismes a les zones d’orografia més favorable, per dotar de més seguretat als avançaments, tenint en compte que els trams d’avançaments actuals són absolutament insuficients en relació al transport pesat que absorbeix diàriament la N-230. El pressupost d’aquestes actuacions segons aquest estudi és de 90 milions d’euros.

Finalment, Barrera s’ha referit al fet que la situació actual a la N-230, sense pas de camions, ens retorna en paràmetres de seguretat viària a la dècada dels 70.

Comments are closed.