El Ple del Conselh Generau d’Aran aprova la regulació de l’accés motoritzat a la ribera del Joèu a l’estiu

• S’estableix un període de limitacions específiques en la lliure circulació de vehicles en el tram que uneix la població d’Es Bòrdes i el Pla de l’Artiga que s’iniciarà la segona quinzena del mes de juliol de cada any i finalitzarà la primera quinzena del mes de setembre de cada any.

 

DSC_0113

 

Després de la prova pilot de l’any passat per la millora de l’accés motoritzat a l’Artiga de Lin (la pista que uneix la població d’Es Bòrdes i el Pla de l’Artiga) amb limitació d’accés motoritzat a un dels paratges més emblemàtics i concorreguts durant l’estiu a la Val d’Aran on es donava l’opció de pujar a peu o bé amb un trenet.

Amb aquesta prova pilot es va evitar que uns 8.500 vehicles passessin per aquest tram de pista.

El projecte va contribuir en la preservació de la natura i la biodiversitat i per posar en valor els recursos naturals de la Val d’Aran, permetent a totes les persones el gaudi del patrimoni natural i paisatgístic, facilitar als ciutadans la informació mediambiental, fomentar l’educació en els valors de la preservació i de la millora del medi ambient com patrimoni comú.

La valoració d’aquesta prova pilot és positiva i el Ple del Conselh Generau d’Aran ha aprovat incorporar aquesta regulació dins de l’ordenança d’accés al medi natural de la Val d’Aran.

S’estableix un període de limitacions específiques en la lliure circulació de vehicles en el tram que uneix la població d’Es Bòrdes i el Pla de l’Artiga que s’iniciarà la segona quinzena del mes de juliol de cada any i finalitzarà la primera quinzena del mes de setembre de cada any.

La resta de l’any, i per tot el que no està previst en aquesta regulació, l’accés motoritzat a aquestes zones s’adequarà a les previsions de l’Ordenança general reguladora i de la resta de l’ordenament vigent.

Per un altre costat, el Ple del Conselh Generau d’Aran ha acordat per unanimitat la declaració de les àrees i sectors prioritaris a efectes de poder procedir a contractacions temporals en cas d’urgència.

Es declaren prioritaris les següents àrees o sectors, amb relació a les categories i funcions que es considerin necessaris per garantir les funcions essencials atribuïdes al Conselh Generau d’Aran:

– Serveis de suport i assistència als organismes de govern de la Corporació

– Serveis de contractació administrativa, logística i informàtics

– Serveis de recursos humans i organització

– Serveis de suport i defensa jurídica

– Serveis d’arxiu i registre de documentació

– Serveis de tramitació i gestió electrònica de procediments administratius

– Serveis de manteniment d’instal•lacions, equipaments i carreteres públiques

– Serveis d’informació i gestió turística i cultural

– Serveis soci -sanitaris

– L’Arxiu General d’Aran

 

DSC_0118

 

Per finalitzar, el Ple del Conselh Generau d’Aran, ha aprovat també per unanimitat l’informe d’al•legacions, redactat per la Secretaria de la Corporació, que l’art. 46 TRLCSP obliga a acompanyar a l’òrgan de contractació juntament amb l’expedient de contractació, en relació amb el recurs especial en matèria de contractació formalitzada en el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per part de la UTE ISOLUX INGENIERÍA SA – CORSAN CORVIAM CONSTRUCCIÓN SA en data 12 d’abril de 2017 (registre d’entrada núm. 0903I/153/2017 de 11/04/2017) en contra de l’adjudicació de l’expedient de contractació de la ““Explotacion, conservacion e mantienement des sistèmes de sanejament dera Val d’Aran”” [CGA 2014/015/GSP-PD (PDAP)].

Aquest acord es notificarà al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, d’acord amb el que disposa l’art. 46.2 TRLCSP i d’acord amb l’article 45 TRLCSP es suspèn la tramitació del procediment de contractació fins que no es resolgui aquest recurs.

 

 

 

 

Vielha, 25 d’abril de 2017

 

Conselh Generau d’Aran: Núria Sanjuan

Comments are closed.