El Ple del Conselh Generau ha formalitzat la petició a la Ponència Redactora de la nova Llei d’Aran de continuar amb el tràmit parlamentari de la Llei

L’article 94.4 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya disposa que el Ple del Conselh Generau d’Aran ha de participar en totes aquestes iniciatives legislatives que afectin al territori d’Aran.

plen 200514

El Ple celebrat avui dimarts, dia 20 de maig, ha aprovat per unanimitat de tots els grups polítics els dos únics punts de l’Ordre del Dia. El primer punt de l’Ordre feia referència a la voluntat del Ple del Conselh Generau en continuar participant dins de l’àmbit de la Ponència en la definició d’un nou model de finançament i d’una possible modificació de la Llei electoral al Conselh Generau d’Aran.

El segon punt, instar a la Ponència Redactora a continuar amb el tràmit parlamentari de la Nova Llei comptant amb la participació del Conselh Generau en els àmbits anteriorment mencionats.

Carlos Barrera, sindic d’Aran, ha fet un reconeixement a la voluntat i predisposició de tots els grups polítics representats al Conselh Generau d’Aran per tal que la Nova Llei d’Aran continuï el seu debat parlamentari amb la confiança de que pugui ser aprovada abans que acabi l’any.

Comments are closed.